• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/eglencelitarih?ref=bookmarks
  • https://plus.google.com/+Eglencelitarihtarih
  • https://twitter.com/Eglenceli_Tarih

Anket
eglencelitarih.com'u arkadaşlarınıza da önerir misiniz?
2. İnönü Muharebesi

1. İnönü Muharebesinden sonuç alamayan Yunan, Türklerin dinlenmesine imkan vermemek ve imhasını sağlamak için 23 Mart'ta Bursa ve Uşak olmak üzere iki koldan harekete geçti. 26 Martta İnönü'ye yaklaşan düşman, Türk ileri birlikleriyle muharebe ederek 27 Martta İnönü mevzilerine dayandı.

28 Martta şiddetli bir taarruz başladı. 28, 29 ve 30 Mart günleri dehşetli muharebeler oldu.(1) İsmet Paşa, 30 Martta İnönü'ye yetişen takviye kuvvetleri taarruza kaldırdı ve cephenin durumu düzeldi. 31 Martta İnönü mevzilerinden düşmanın eline geçenler malzemelerle beraber geri alındı.

Düşman 31 Martta taarruza devam etmek istemiş, fakat her teşebbüsünde mağlubiyete uğramış, süvarilerimiz de düşmanın yan ve gerilerine doğru akın etmeye başlamışlardı. Büyük zararlara uğrayan Yunan fırkaları, kıtalarımızın karşı taarruzlarına mukavemet edemeyerek 31 Mart akşamı geri çekilmeye başladılar.(2)

İsmet Paşa 1 Nisan akşamı Ankara'ya şu telgrafı çekti:“Saat 18, dakika 30'da Metristepe’den gördüğüm vaziyet: Gündüzbey şimalinde sabahtan beri sebat eden ve dümdar olması muhtemel bulunan bir düşman müfrezesi, sağ cenah gurubunun taarruzu ile gayri muntazam çekiliyor. Yakından takip ediliyor. Hamidiye istikametinde temas ve faaliyet yok, Bozöyük yanıyor. Düşman, binlerce maktulle-riyle doldurduğu muharebe meydanını silâhlarımıza terketmiştir. Garp Cephesi Kumandanı İsmet”(3)

Ali Fuat Erden, İsmet Paşa'nın gönderdiği rapor hakkında şunları söylüyor: "Çok sade ve tabii olan bu rapor, askeri yazının örneği ve iddiadan, tantanadan, tumturaktan uzak olan bu üslup, İsmet Paşa'nın kendisi idi. Bu rapor bir savaş meydanının yüksek bir sanatkâr tarafından yapılmış tablosudur."(4)

Mustafa Kemal Paşa şu telgrafla cevap verdi:"İnönü muharebe meydanında, Metristepe'de Garp Cephesi Kumandanı ve Erkânı Harbiye-i Umumiye Reisi İsmet Paşa'ya:Bütün tarih-i âlemde, sizin İnönü Meydan Muharebelerinde deruhde ettiğiniz kadar ağır bir vazife deruhde etmiş kumandanlar enderdir. Milletimizin istiklâl ve hayatı, dâhiyane idareniz altında şerefle vazifelerini gören kumanda ve silâh arkadaşlarınızın kalp ve hamiyetine büyük emniyetle istinat ediyordu. Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makûs talihini de yendiniz, İstilâ altındaki bedbaht topraklarımızla beraber bütün vatan, bugün en uzak noktalarına kadar zaferinizi kutluyor. Düşmanın hırs-ı istilâsı azim ve hamiyetinizin yalçın kayalarına başını çarparak hurdahaş oldu. Namınızı tarihin mefahir kitabesine kaydeden ve bütün milleti hakkınızda ebedî minnet ve şükrana sevk eden büyük gaza ve zaferinizitebrik ederken, üstünde durduğunuz tepenin size binlerce düşman ölüleriyle dolu bir şeref meydanı seyrettirdiği kadar, milletimiz ve kendiniz için yükseliş şaşaalarıyle dolu bir istikbal ufkuna da nazır ve hâkim olduğunu söylemek isterim. Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal"(5)

Kazım Özalp, İnönü'de kazanılan zaferi şöyle anlatıyor: "Düşman süngüleri, henüz birinci meydan muharebesinin top dumanlarının hatırası silinmemiş olan İnönü sırtlarında bir kere daha eğildi. Düşman fırkalarının geri çekilme haberi derhal yayıldı. Ankara ve bütün Anadolu sevinç içinde çalkalanmaya başladı. Silahları ve sayısı bakımından katî olarak bizden üstün olan düşman, Anadolu'nun kahraman evlatları ile karşılaştıkça, bütün maddi hesapların üstünde bir harika olarak çarpışmakta olan askerlerimiz karşısında eğiliyordu."(6)

"İnönü'de İsmet Bey son kozunu oynamış, son şansını kullanmış, hem kendini, hem kendisine güveneni, hem de memlekette mukavemet ruh ve azmini kurtarmıştı." (7)

NOT (İkinci İnönü Savaşına katılan kuvvetler): Türkler: 15.000 tüfek, 150 makinalı tüfek, 900 kılıç, 56 top.Yunanlılar: 26.000 tüfek, 1200 makinalı tüfek, 1200 kılıç, 96 top. Kuvvet oranı yaklaşık olarak 12 idi.(8)

 Abdullah ÇANKAYA

23 Mart 2015

Kaynakça:

(1).İsmet İnönü-Hatıralar s.239, Bilgi Yayınevi, 2006

(2)Kazım Özalp-Milli Mücedele C.1, s.175, TTK Yayınları, 1989

(3)İsmet İnönü age. s.241

(4)Ali Fuat Erden-İsmet İnönü s.161, Bilgi Yayınevi, 1999

(5)Mustafa Kemal Atatürk-Nutuk C.2 s.776, TTK Yayınları, 2012

(6)Kazım Özalp age. s.175-176

(7)Şevket Süreyya Aydemir- İkinci Adam C.1 s.176, Remzi Kitabevi, 2011

(8)Ali Fuat Erden age. s.161

Paylaş |                      Yorum Yaz - Arşiv     
1793 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın