• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/eglencelitarih?ref=bookmarks
  • https://plus.google.com/+Eglencelitarihtarih
  • https://twitter.com/Eglenceli_Tarih

Sayfa Yönelendirme
Anket
eglencelitarih.com'u arkadaşlarınıza da önerir misiniz?
Ermeni Tehciri ve Mübadele

Yılmaz Bozkurt

H
er iki olay da bizim isteğimiz dışında gerçekleşmiştir. Fransız ihtilali'nin getirdiği milliyetçilik ve bağımsızlık düşünceleri emperyalist devletlerin çıkarlarıyla da birleşerek Balkanlı Hristiyanların ayaklanmalarına ve bağımsızlıklarını kazanmalarına neden olmuştur. Böylece imparatorluk çözülmeye başlamıştır. Bu çözülme sürecinde en belirgin ayrım din faktörüdür. Bunun sonucunda Balkanlar'daki ve Kafkaslar'daki Türk ve Müslüman halklar katliamlara uğramış ve sağ kalanlar da buradan sürülerek Anadolu'ya kaçmak zorunda kalmıştır. Ardından Balkanlar'da uygulanan senaryo bu sefer Anadolu'da uygulanmak istenmiş ve bu iş için de önce Ermeniler daha sonra da Rumlar seçilmişlerdir. Balkanlarda ve Kafkaslarda yaşadığı travmayı Anadolu'da da yaşamaktan korkan Osmanlı Devleti Ermenilerin gittikçe artan saldırılarına karşı doğal bir refleks göstermiş, savaş bitene kadar Ermenileri Suriye'ye zorunlu göçe (tehcir) tabi tutmuştur.

Şimdi sormak gerekirse, Ermeniler Rusya ve İngiltere'nin dolduruşuna gelmeyip osmanlı devleti'ne karşı isyan etmemiş olsalardı böyle bir travma yaşanır mıydı? Kaldı ki bu çok kısa sürede olan bir olay da değildir.1878'den 1915'e kadar giden bir süreçtir. Bu süreç zarfında Osmanlı Devleti'nde Batılıların açmış oldukları misyoner okullarında sürekli olarak, Ermeni milliyetçiliği aşılanmış, I.Dünya Savaşı'nda, Kafkas Cephesi'nde Rusların saldırısıyla birlikte Ermeniler de saldırıya geçmiş, bunun sonucunda zorunlu olarak tehcir uygulanmıştır.Keşke bu durumların hiçbiri yaşanmamış olsaydı.

Mübadele konusuna gelince, 15 Mayıs 1919'da Yunanlılar Paris Barış Konferansı'nda İngiltere'nin gazına gelip izmir'e asker çıkarmışlar “megalo idea” yı gerçekleştirmek için harekete geçmişlerdir. İzmir'de Hasan Tahsin olayının ardından bir kıyım başlatmışlardır. Bunun üzerine de, Türk Halkı Yunanlılara karşı büyük bir direniş göstermiştir. İzmir'e Yunan askerlerinin çıkışını büyük bir coşkuyla kutlayan yerli Rumlar daha sonra Yunanlılarla işbirliği edip çeteler oluşturmuşlardır. Paris Barış Konferansı'nda İngilizler tarafından oyuna getirilip aldatıldıklarını anlayan İtalyanlar da buradaki direnişe el altından destek vermiştir. Böylece Ermenilerden sonra Rumlarla Türkler arasına da kan davası girmiş ve yüzyıllarca birlikte barış içinde yaşayan halklar birbirine düşman edilmişlerdir.

Olayın bir başka boyutu da İmparatorluk sürecinin sona erdiği ve milli devleti oluşturma sürecinin başlamış olduğu gerçeğidir. Nitekim Balkanlardan ve Kafkaslardan gelen milyonlarca Türk ve Müslüman unsurlar bir arada kaynaştırılarak daha sonra milli devlet oluşturulacaktır. Tehcir edilen Ermenilerin bir kısmı daha sonra geri dönmüştür. Ama Lozan'da Ermeni yurdu konusu kesinlikle reddedilince Ermenilerin bir çoğu yurt dışına göç etmiştir. Lozan'da Türk ve Rum nüfusun karşılıklı olarak değiştirilmesi (mübadil edilmesi) kararlaştırılınca her iki ülkede de büyük bir travmaya neden olan mübadele süreci başlamıştır. Böylece insanlar doğup büyüdükleri çevreden koparılıp, bir çoğunun dilini bile konuşamadığı yeni bir ortamda yaşamak zorunda kalmışlardır. Bu süreçte her iki kesim de gittikleri kendi vatanlarında kolay kabul görmemişler, ”türk dölü”, ”yarım gavur” diye dışlanmışlardır.

Sonuç olarak bu senaryoyu ne biz yazdık, Ne ermeniler ne de Rumlar. Hepimiz bu senaryo da ”oyuncu” olarak yer aldık. Bu yüzden bu süreçte yaşanan olaylardan dolayı suçlanacak birileri varsa oyuncular değil yapımcı, yönetmen ve senaristir.

23.04.2015 Yılmaz Bozkurt

Paylaş |                      Yorum Yaz - Arşiv     
1738 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın