• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/eglencelitarih?ref=bookmarks
  • https://plus.google.com/+Eglencelitarihtarih
  • https://twitter.com/Eglenceli_Tarih

Sayfa Yönelendirme
Anket
eglencelitarih.com'u arkadaşlarınıza da önerir misiniz?
Ertuğrul Gazi Kimdir?

Cengiz Han Moğol kabilelerini birleştirerek büyük bir imparatorluk kurdu. (1219-20) Önce Türkistan’dan başlayarak Acem diyarına oradan da Bağdat’ta kadar geldi. Durdurulamaz Moğol akınları bölgedeki istikrarı ve huzuru bozdu ve Müslümanları göç etmeye zorladı. Birçok Oğuz boyu Rum iline yani Anadolu’ya göçe başladı. Bu boylardan biri Kayıhan oğlu Süleyman Şah önderliğindeki Kayı Boyu idi. Elli bin göçer evle Kayılar önce Erzurum’a oradan da Erzincan’a ilerledi. Bölgenin engebeli olması davar ve koyun sürülerine zarar vermesi üzerine göç kararı alındı. Süleyman Şah asıl vatanına dönmek istedi. Halep civarındaki Caber Kalesi’nin önüne geldiler. Süleyman Şah Fırat nehrinden geçebilecekleri bir yer ararken atıyla beraber sula kapılarak sürüklendi ve boğularak vefat etti. Şah’ı hemen oracıktaki Caber Kalesi’nin önüne defin ettiler. Halen orası “Türk Mezarı” olarak bilinir.

Süleyman Şah’ın dört oğlu vardı. Bunlar; Gündoğdu, Sungur Tekin, Ertuğrul ve Dündar adlı yiğitlerdi. Dört kardeş babalarının ölümü üzerine geri dönerek Pasin Ovası ile Sürmeli Çukur arasındaki bölgeye yerleştiler. Bir süre sonra Sungur tekin ve Gündoğdu asıl yurtlarına döndüler. Ertuğrul Gazi ve Dündar dört yüz çadır evle bölgede kaldı. Bir süre sonra Ertuğrul ve Dündar dört yüz çadır evle Anadolu’ya ilerlemeye başladı. Ankara yakınlarındaki Karacadağ’a giderken Tatar ordusunun Sultan Alaadin ve ordusunu mağlup etmek üzere olduğunu gördüler. Ertuğrul ve yanındaki yüz kadar alp hemen atlanarak Tatar ordusu üzerine akın etti ve onları bozguna uğrattı. Bunu gören Sultan, Ertuğrul’a hilat giydirdi ve Söğüt’ü yurtluk olarak verdi. Ertuğrul Gazi ve beyleri bölgeye yerleştiler ve kâfirler ile iyi geçinmeye başladılar. Birkaç yıl sonra Karahisar kâfirleri bölgede huzuru bozmaya başladı. Ertuğrul Gazi, Sultan’a elçi göndererek durumu anlattı ve onu gazaya teşvik etti.

Sultan ordusu ile beraber Karahisar’a hücum etti. Kalenin güney tarafını kuşatma işi de Ertuğrul Gazi’ye verildi. Bu esnada Tatar, Sultan ile yaptığı antlaşmayı bozarak nice Müslüman ilini yağmaya tuttuğu ve Müslümanları katlettiği haberi geldi. Sultan derhal Ertuğrul Gazi’yi yanına çağırdı ve kuşatma işini ona devir etti ve ordusunun bir bölümünü yanına alarak Tatar üzerine yürüdü. Tatar’ı bozguna uğratarak huzuru tekrar sağladı. Ertuğrul Gazi ve nice gaziler Allah’ın yardımıyla muzaffer oldular ve ganimetin bir bölümünü Sultan’a gönderdiler. Ertuğrul Gazi bu cenkten sonra Söğüt’te döndü ve burayı kendine merkez edindi. İki yıl üç ay gaza eden Ertuğrul Gazi doksan üç yaşında Söğüt’te vefat etti. Ertuğrul Gazi’nin üç oğlu vardır. Bunlar; Gündüzalp, Saruyatı(Savcı’da derler) ve Osman idi. Babalarının ölümünden sonra en küçük kardeşleri Osman bey seçildi ve Osmanlı İmparatorluğunun temelleri böylece atılmış oldu.


Not: Ertuğrul Gazi’nin tarihi kişiliği hakkında ilk bilgiyi veren Osmanlı Tarihçisi Ahmedi’dir. Moğol hanlarının zulme dayalı idarelerine karşın Müslüman ve âdil hükümdarlar olan Osmanlı beylerin padişahlarını gazavatnâme bölümüyle bitirdiği “İskendername”sinde anlatır.

Elimizdeki mevcut bilgilerle ve kaynaklarda Ertuğrul Gazi’nin hayatı hemen hemen her yerde böyle anlatılmaktadır. Bunların ne kadarı rivayet ne kadar gerçek tam olarak bilmiyoruz şimdilik elimizdeki kaynaklar ışığında böyle bir metin hazırlamaktayız.

Ertuğrul’un babasının Süleyman Şah olduğu tartışmalıdır. Daha eski rivayete göre Gündüz Alp’tir. Tarihi kişiliği çok iyi bilinen (Kutalmış oğlu) Süleyman Şah (ö.1086) Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucusudur. Ertuğrul’un ölümü yaklaşık 1281 olduğu düşünülürse, zaman ve anlatılan olaylar bakımından babasının Kutalmış Oğlu Süleyman Şah olamayacağı çok açıktır.

Not 2: Yakın zamanda bulunan bir akçenin üzerinde Gündüz Alp oğlu Ertuğrul Gazi yazmaktadır ve bu akçe bize Ertuğrul Gazi’nin babasının kim olduğu tartışmasına nokta koyacak bir gelişmedir.

Samet Şahin

YARARLANILAN KAYNAKLAR

Osmanlı Sultanları Tarihi, Karamanlı Nişancı Mehmed Paşa
Âşık Paşazade Tarihi, Âşık Paşazade
Neşri Tarihi, Mevlana Mehmed Neşri,
Oruç Beğ Tarihi, Oruç Beğ
Behcetü’t – tevarih, Şükrullah
Câm-ı Cem- Ayin, Bayatlı Mahmut oğlu Hasan 
Paylaş |                      Yorum Yaz - Arşiv     
6527 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın