• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/eglencelitarih?ref=bookmarks
  • https://plus.google.com/+Eglencelitarihtarih
  • https://twitter.com/Eglenceli_Tarih

Sayfa Yönelendirme
Anket
eglencelitarih.com'u arkadaşlarınıza da önerir misiniz?
Anadolu'ya İlk Gelen Türkler
Selçuklu Devleti'nin kurularak, özellikle batı yönünde fetihlerin başlatılması ve dolayısıyla Anadolu'nun tamamen fethedilip bir Türk yurdu haline getirilmesinden çok önceki zamanlarda (Miladi iV. yüzyılın sonlarına doğru), Anadolu'ya ilk Türk girişi, Hun Türkleri tarafından gerçekleştirilmiştir.

Şöyleki; Asya Hunları'nın devamı ve torunları oldukları bilim alemince tespit edilen Batı Hunları (Avrupa Hunları), hareket kabiliyetleri fazla olan çevik atlı birliklerinden oluşan kalabalık ordularla Karadeniz'in kuzeyindeki Alan, Ostrogot ve Vizigotları daha ilk saldırıda ağır yenilgilere uğratarak darmadağın etti1er; çok geçmeden miladi 378 yılında, Tuna ırmağını geçerek Batı Roma ve Bizans imparatorlukları topraklarını istilaya başladılar. Yayılmalarına devam eden Hunlar, Roma imparatoru 1. Theodosios'un ölümünden (395) sonra, bir yandan Balkanlar üzerinden Trakya'ya yürürlerken, öbür yandan da Kafkas dağlarını aşarak Anadolu'yu istilaya giriştiler. Ancak bu istila harekatı, Batı Hunlarının Doğu Bölümü tarafından yönetilmiştir. Kursık ve Basık adındaki iki başbuğun komutasındaki Hun atlı kuvvetleri, Erzurum üzerinden hareketle Karasu ve Fırat havzalarından Malatya'ya ulaştılar. Daha sonra bu kuvvetler, Çukurova'yı istila ettikten sonra, Orta Doğu'nun en sağlam surlarına sahip olan Urfa ve Antakya kalelerini başarısız bir kuşatmada bulundular. Çok geçmeden Suriye'ye inen Hun atlı birlikleri, Sur ve daha sonra da Kudüs şehir ve yörelerini ağır bir şekilde akınlara uğrattılar. Adeta bir yıldırım hızıyla sürdürülen hu istila hareketleri sebebiyle bölge halkları, büyük bir korku, dehşet ve heyecana kapılmışlardı. Suriye'de pek fazla kalmayan Hun atlı kuvvetleri, kuzeye yönelerek Orta · Anadolu bölgesinden geçip, Doğu  Anadolu ve Azerbaycan yoluyla yeniden Kafkas dağlannı aşarak Karadeniz'in kuzeyindeki yurtlarına döndüler (396).

Fakat iki yıl sonra, yani 398 yı­lında, Anadolu'ya daha küçük çapta olmak üzere, yeniden bir takım akınlarda bulundular. Böylece Hunlar, hem batı, hem de doğu yönlerinden, yani iki cepheden, Doğu Roma (Bizans) imparatorluğunu baskı altında tutmuşlardır. Bu Hun baskı­ ları karşısında aciz kalan Doğu Roma imparatorları, herhangi bir ciddi önlem alamadılar. Netice itibariyle 395-98 yılları arasında cereyan eden Hun Tiirklerinin bu Anadolu istila harekatı, tarihte Anadolu'ya llk Türk Girişi'ni temsil etmesi bakımından dikkate şayandır.

Kaynak: Prof. Dr. Ali Sevim, Anadolu'nun Fethi
Paylaş |                      Yorum Yaz - Arşiv     
3427 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın