• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/eglencelitarih?ref=bookmarks
  • https://plus.google.com/+Eglencelitarihtarih
  • https://twitter.com/Eglenceli_Tarih

Sayfa Yönelendirme
Anket
eglencelitarih.com'u arkadaşlarınıza da önerir misiniz?

Anasayfa

İskitlerin hangi dili konuştukları bir mesele olarak karşımızdadır. Elde bulunan kaynaklar İskitlerin dili hakkında bazı ipuçları vermektedir. İskitlerin dili hakkında bilgileri çiviyazılı metinlerden ve antik Grek kaynaklarından öğrenmekteyiz. İskitlerin dili hakkında en önemli bilgileri Sus'tan bulunmuş olan çiviyazılı metinler vermektedir. Bu dağınık olarak bulunmuş metin parçalarında fiillerin hemen hemen tamamı Türkçedir. Kelimelerin büyük çoğunluğu ise, Türk lehçelerinde kullanılmış ve halen kullanılmakta...
Bir padişah tahta geçtikten sonra beş ila onbeş gün zarfında devlet erkanının da katıldığı bir alayla Haliç'te bulunan Halid bin Zeyd Ebu Eyyüb El-Ensari'nin türbesine gider orada "kılıç kuşanma" merasimi yapılırdı.Kılıç kuşanma töreni için müneccimbaşından uğurlu saat tesbiti istenir; müneccimbaşının uğurlu saati bildiren zaiçesinin takdimi suretiyle padişahdan gerekli izin alınır, tören için...
Türk Edebiyatı’nın en önde gelen ve ünlü isimlerinden biri olan Nazım Hikmet’in ailesinde birçok ünlü isim bulunuyor. Bu yazımda yazarın kendisine değil ama soyunu taşıdığı önemli isimlere, akrabalarına ait yaptığım araştırmaya değindim. Nazım Hikmet’in babası Matbuat müdürlüğü ve Hamburg Şehbenderliği yapmış olan Hikmet Bey ve annesi Ayşe Celile Hanımdır. Hikmet Bey’in babası Çerkez Nazım diye de tanınan Şair Nazımdır...
Eski Türkler denildiğinde genellikle insanların kafasında at sırtında koşan elinde de kılıç olan bir profil canlanıyor. Şüphesiz akıllarda böyle bir şeyin oluşmasında Türklerin savaşçılık yetenekleri ile öne çıkan bir millet olması etkili ise de Eski Türkleri, sadece savaş yapan insanlar olarak düşünürsek yanılırız. Bir düşünsenize, Kore ile Karadeniz arasındaki devasa toprakları yönetiyorsunuz...
Kızılelma, Türk milletinin tarihî ülkülerini temsil eden bir kavramdır. Türk ülkücülüğünün Kızılelması, sabit ve belirli bir şey yahut yer değildir; soyut bir ülkü kavramıdır. Her dönemin kültürü, gerilim gücüne göre onu isimlendirir, somut bir hedefle belirler ve anlamlandırır. O zamanın Kızılelması bilinen bir yer olur; ancak, oraya varıldığında...
Bir okula adının verilmesi ile gündeme gelen, Mustafa Sabri Efendi, 1869 yılında Tokat’ta dünyaya geldi. Eğitim hayatının ardından 1890 yılında müderris olmaya hak kazandı. Bu tarihten itibaren pek çok görevde bulundu ve 1908 yılına kadar kendi alanında başarılı bir profil çizdi. Mustafa Sabri 1908 yılından...
Göktürkler(Birinci Türk Hakanlığı)’in yıkılmasından sonra Çin esareti yaklaşık 50 yıl sürdü. Belki bu esaret ölümlerden daha acıydı onlar için. Ama atlanınca atasını tanımayan Türkler, kısa süre içinde isyan sancağını kaldırıp bağımsızlıklarına koştular. Tang Hanedanı tarihini anlatan T’ang-shu’daki kayda göre Aşide adlı bir bey isyan bayrağını açtıktan sonra 24 boyun
Tarihimizde saklı kalmış birçok kahraman var. Gerek kılıcıyla meşhur olsun, gerek kalemiyle meşhur olsun, gerek zekasıyla meşhur olsun vs. Gerçekten tozlu sayfaların arasında sıkışmış veya bilindiği halde kahraman değeri görmeyen birçok kahramanımız var. Tabii, televizyondakilere bakınca; nedense tarihin saklayıp koruduğu gizli kahramanlar çekici gelmiyor. Birçok kişinin,,,
7 Aralık 1941 sabahı Japon Donanması ABD’yi Pasifik'te etkisizleştirmek amacıyla Pearl Harbor, Oahu ve Hawaii’ye ani bir saldırı düzenledi. Saldırı sonuçlandığında Japonlar 300’den fazla uçak ile saldırmış olmalarına rağmen sadece 29 uçak kaybetmişlerdi. ABD ise saldırıdan ciddi zarar görmüştür. Japonların saldırısı sırasında çok sayıda Savaş Gemisi batmış veya hasar almış, yüzden fazla savaş uçağını ise imha olmuştur. Saldırıda 2,400'den fazla Amerikalı...
1352 yılında Ankara’nın Çubuk çayı üzerinde bulunan bir köyde doğan Hacı Bayram-ı Veli’nin gerçek adı Numan bin Ahmet’dir. Somuncu Baba diye bilinen Hamideddin-i Veli’nin, Kayseri’ye daveti üzerine buraya gitmiş ve bir Kurban Bayramı gününde onunla buluşmuş, bu yüzden de Bayram lakabını almıştır. Hamideddin-i Veli’nin talebesi olarak Kayseri’de kalan Hacı Bayram, din ve fen ilimlerinde dersler almıştır. Hacı Bayram-ı Veli, hocasının vefatından sonra Ankara’ya gelerek doğduğu köye yerleşmiş ve burada talebe yetiştirmekle meşgul...
13. yüzyılın son çeyreğinde kuzeybatı Anadolu’da bir devletin temelleri atılıyordu. Osmanlı rivayetlerine göre Sultan 1.Alaaddin Keykubat Oğuzların Kayı boyundan Ertuğrul (Erdungrıl) Bey’in obasını yanındaki 400 kadar göçer[2] ile Bizans hududuna uç beyliği olarak yerleştirmiştir. Ertuğrul’un oğlu Osman ise babasının yerine bey olduğu vakit bir ”Alp Gazi” olarak Bizans...
Dünya tarihini anlayabilmek için Türk tarihini anlamak gerekir. Çünkü Türkler tarih boyunca geniş coğrafyalara yayılmış ve farklı medeniyetler ile ilişkiler içerisine girmişlerdir. Türk tarihini anlamak için Türklerin ortaya çıkışından itibaren hem kendi tarihini...
Selçuklularda Gulam adı verilen askerlerden oluşan sistem bir hizmet soyluluğu sistemi olarak görülmektedir. İlk başlarda bu sistem içine seçilen askerler çoğunlukla Müslüman olmayan Türkler tarafından seçilirken, Selçuklu topraklarının genişlemesi ve Türklerin büyük çoğunluğunun Müslümanlaşmasıyla birlikte Kürt, Arap, Deylemliler ve hatta Ermeniler de bu sisteme dahil edilmeye...
 1  ...