• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/eglencelitarih?ref=bookmarks
  • https://plus.google.com/+Eglencelitarihtarih
  • https://twitter.com/eglencelitarihAnasayfa

Kızılelma, Türk milletinin tarihî ülkülerini temsil eden bir kavramdır. Türk ülkücülüğünün Kızılelması, sabit ve belirli bir şey yahut yer değildir; soyut bir ülkü kavramıdır. Her dönemin kültürü, gerilim gücüne göre onu isimlendirir, somut bir hedefle belirler ve anlamlandırır. O zamanın Kızılelması bilinen bir yer olur; ancak, oraya varıldığında...
Bir okula adının verilmesi ile gündeme gelen, Mustafa Sabri Efendi, 1869 yılında Tokat’ta dünyaya geldi. Eğitim hayatının ardından 1890 yılında müderris olmaya hak kazandı. Bu tarihten itibaren pek çok görevde bulundu ve 1908 yılına kadar kendi alanında başarılı bir profil çizdi. Mustafa Sabri 1908 yılından...
Göktürkler(Birinci Türk Hakanlığı)’in yıkılmasından sonra Çin esareti yaklaşık 50 yıl sürdü. Belki bu esaret ölümlerden daha acıydı onlar için. Ama atlanınca atasını tanımayan Türkler, kısa süre içinde isyan sancağını kaldırıp bağımsızlıklarına koştular. Tang Hanedanı tarihini anlatan T’ang-shu’daki kayda göre Aşide adlı bir bey isyan bayrağını açtıktan sonra 24 boyun
Tarihimizde saklı kalmış birçok kahraman var. Gerek kılıcıyla meşhur olsun, gerek kalemiyle meşhur olsun, gerek zekasıyla meşhur olsun vs. Gerçekten tozlu sayfaların arasında sıkışmış veya bilindiği halde kahraman değeri görmeyen birçok kahramanımız var. Tabii, televizyondakilere bakınca; nedense tarihin saklayıp koruduğu gizli kahramanlar çekici gelmiyor. Birçok kişinin,,,
7 Aralık 1941 sabahı Japon Donanması ABD’yi Pasifik'te etkisizleştirmek amacıyla Pearl Harbor, Oahu ve Hawaii’ye ani bir saldırı düzenledi. Saldırı sonuçlandığında Japonlar 300’den fazla uçak ile saldırmış olmalarına rağmen sadece 29 uçak kaybetmişlerdi. ABD ise saldırıdan ciddi zarar görmüştür. Japonların saldırısı sırasında çok sayıda Savaş Gemisi batmış veya hasar almış, yüzden fazla savaş uçağını ise imha olmuştur. Saldırıda 2,400'den fazla Amerikalı...
1352 yılında Ankara’nın Çubuk çayı üzerinde bulunan bir köyde doğan Hacı Bayram-ı Veli’nin gerçek adı Numan bin Ahmet’dir. Somuncu Baba diye bilinen Hamideddin-i Veli’nin, Kayseri’ye daveti üzerine buraya gitmiş ve bir Kurban Bayramı gününde onunla buluşmuş, bu yüzden de Bayram lakabını almıştır. Hamideddin-i Veli’nin talebesi olarak Kayseri’de kalan Hacı Bayram, din ve fen ilimlerinde dersler almıştır. Hacı Bayram-ı Veli, hocasının vefatından sonra Ankara’ya gelerek doğduğu köye yerleşmiş ve burada talebe yetiştirmekle meşgul...
13. yüzyılın son çeyreğinde kuzeybatı Anadolu’da bir devletin temelleri atılıyordu. Osmanlı rivayetlerine göre Sultan 1.Alaaddin Keykubat Oğuzların Kayı boyundan Ertuğrul (Erdungrıl) Bey’in obasını yanındaki 400 kadar göçer[2] ile Bizans hududuna uç beyliği olarak yerleştirmiştir. Ertuğrul’un oğlu Osman ise babasının yerine bey olduğu vakit bir ”Alp Gazi” olarak Bizans...
Dünya tarihini anlayabilmek için Türk tarihini anlamak gerekir. Çünkü Türkler tarih boyunca geniş coğrafyalara yayılmış ve farklı medeniyetler ile ilişkiler içerisine girmişlerdir. Türk tarihini anlamak için Türklerin ortaya çıkışından itibaren hem kendi tarihini...
Selçuklularda Gulam adı verilen askerlerden oluşan sistem bir hizmet soyluluğu sistemi olarak görülmektedir. İlk başlarda bu sistem içine seçilen askerler çoğunlukla Müslüman olmayan Türkler tarafından seçilirken, Selçuklu topraklarının genişlemesi ve Türklerin büyük çoğunluğunun Müslümanlaşmasıyla birlikte Kürt, Arap, Deylemliler ve hatta Ermeniler de bu sisteme dahil edilmeye...
X. yüzyılın ilk çeyreğinde Süt-Kend'de Müslümanlığı kabul etmiş mühim bir Türk topluluğunun yaşadığı görülüyor ki, bunların Oğuzlardan olduğuna şüphe yoktur. Süt-Kend'in XI. yüzyılın sonlarında bir Oğuz şehri olduğunu biliyoruz. Yine X. yüzyılın ilk çeyreğinde, Fârâb-Kencede ve Şaş (Taş-Kend) arasında Oğuzlardan ve Karluklardan...
Saddam Hüseyin’in önderliği altında Sosyalist bir rejim olan Baas Partisi iktidarında hüküm sürülmekte olan Irak’ın kaderi; 2001 yılındaki “ikiz kuleler” veya “11 Eylül saldırısı” olarak literatüre geçen El-Kaide örgütünün gerçekleştirdiği New York’taki terör eylemi sonrasında değişmiştir. ABD, bu eylemin ardından yeni bir Ortadoğu stratejisini fiili olarak devreye sokmuştur. Dönemin ABD Başkanı George Bush, bu kapsamda tıpkı İran...
Bögü Kağan'ın taşıdığı Bögü adı, akıl ve feraset sahibi, alim, sihirbaz anlamlarını taşımaktadır. Bir başka unvanı Tanrıda Kut Bulmış İl Tutmış Alp Külüg Bilge idi. Çin kaynaklarında yeni kağanın adı İ -ti-chien sonra Mo-yü olarak da yazılmıştır. Bögü Kağan, Çin'e karşı uyguladığı politikada değişiklik yaptı. Asi Shih Chao-i'nin de etkisinde kalarak yeni Çin imparatoru Tai-tsung'un gönderdiği elçilere yüz vermediği gibi tahkir de etti. Buna...
Yabgu Teoman’ın iki ayrı hanımından iki oğlu vardı. Teoman [T’u-man], tahtı daha fazla sevdiği küçük oğluna verebilmek için, Me-te’yi kurban etmeye karar verdi ve Yüeçiler’e rehin olarak gönderdi. Daha sonra da, Me-te’yi öldürtmek niyetiyle, tutup Yüeçiler’e saldırdı. Fakat azimli bir insan olan Me-te, Yüeçiler’den birinin...
 1  ...