• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/eglencelitarih?ref=bookmarks
  • https://plus.google.com/+Eglencelitarihtarih
  • https://twitter.com/Eglenceli_Tarih

Sayfa Yönelendirme
Anket
eglencelitarih.com'u arkadaşlarınıza da önerir misiniz?

Anasayfa

X. yüzyılın ilk çeyreğinde Süt-Kend'de Müslümanlığı kabul etmiş mühim bir Türk topluluğunun yaşadığı görülüyor ki, bunların Oğuzlardan olduğuna şüphe yoktur. Süt-Kend'in XI. yüzyılın sonlarında bir Oğuz şehri olduğunu biliyoruz. Yine X. yüzyılın ilk çeyreğinde, Fârâb-Kencede ve Şaş (Taş-Kend) arasında Oğuzlardan ve Karluklardan...
Saddam Hüseyin’in önderliği altında Sosyalist bir rejim olan Baas Partisi iktidarında hüküm sürülmekte olan Irak’ın kaderi; 2001 yılındaki “ikiz kuleler” veya “11 Eylül saldırısı” olarak literatüre geçen El-Kaide örgütünün gerçekleştirdiği New York’taki terör eylemi sonrasında değişmiştir. ABD, bu eylemin ardından yeni bir Ortadoğu stratejisini fiili olarak devreye sokmuştur. Dönemin ABD Başkanı George Bush, bu kapsamda tıpkı İran...
Bögü Kağan'ın taşıdığı Bögü adı, akıl ve feraset sahibi, alim, sihirbaz anlamlarını taşımaktadır. Bir başka unvanı Tanrıda Kut Bulmış İl Tutmış Alp Külüg Bilge idi. Çin kaynaklarında yeni kağanın adı İ -ti-chien sonra Mo-yü olarak da yazılmıştır. Bögü Kağan, Çin'e karşı uyguladığı politikada değişiklik yaptı. Asi Shih Chao-i'nin de etkisinde kalarak yeni Çin imparatoru Tai-tsung'un gönderdiği elçilere yüz vermediği gibi tahkir de etti. Buna...
Yabgu Teoman’ın iki ayrı hanımından iki oğlu vardı. Teoman [T’u-man], tahtı daha fazla sevdiği küçük oğluna verebilmek için, Me-te’yi kurban etmeye karar verdi ve Yüeçiler’e rehin olarak gönderdi. Daha sonra da, Me-te’yi öldürtmek niyetiyle, tutup Yüeçiler’e saldırdı. Fakat azimli bir insan olan Me-te, Yüeçiler’den birinin...
14. yüzyılın sonlarıyla 19. yüzyılın sonu arasında, Küçük Buz Çağı olarak bilinen bir soğuma dönemi gezegeni soğuttu. Avrupa, çeşitli yüzyıllar boyunca ve özellikle 1560 ila 1660 yılları arasında sert ve kararsız havayı yaşadı. Bazı uzmanlar, o dönemde yaşanan pek çok tarihi olayın ardında iklim koşullarının büyük bir etkisi olduğunu düşünmektedir. 1315 ilkbaharından...
Bosna-Hersek’in başkenti olan Saraybosna’nın Kuzeybatısında yer alan Visoko şehrinde piramite benzeyen tepeler vardır. Amatör bir arkeolog olan Semir Osmanagic, bu tepelerin aslında doğal bir oluşum olmadığını, onbinlerce yıl önce inşa edilmiş piramitler olduğunu iddia etti. Osmanagic’in iddiası bununla sınırlı değildi. O, bu piramitlerin, ileri bir teknoloji ile inşa edildiğini ve çevresindeki bazı tünellerden enerji aldığını da söylemektedir. Bu iddia, bir heyecan...
Yer Hocalı... Dağlık Karabağ’ın güzel bir kasabası… Sovyetler Birliği'nin yıkılışından sonra, Rusya’dan kopan halklar, kendi bağımsızlıklarını yeniden elde ediyorlar. Ermenistan ve Azerbaycan da bağımsızlıklarına yeniden kavuşmuşlar… Ancak Karabağ? Azerbaycan’ın yüreğinden koparılıp alınan bu mukaddes topraklar; Rusya ile işbirliğine girmekten çekinmeyen
1856'da Almanya'nın Düsseldorf kentindeki bir kireç taşı ocağında çalışan işçiler, bilim insanlarının başlangıçta deforme olmuş bir erkeğe ait olduğunu düşündüğü kemikleri ortaya çıkardı. Kafatası, alçak, alçaltılmış alnı, farklı kaş sırtları ve olağandışı kalın kemikleri...
19.yüzyılın son çeyreğine girmeden önce Avrupa’da gerçekleşen en önemli gelişme hem İtalya hem de Almanya’nın milli birliklerini sağlamış olmalarıdır. 1870 yılında İtalya, Piyemonte Krallığı önderliğinde Kuzey ve Orta İtalya’nın birleşmesini gerçekleştirirken 1886 yılına gelindiğinde bu siyasi birliğine Roma ve Venedik’i de katarak birleşmeyi tamamlamıştır. Almanya ise 1871 yılında...
Tanrılar ilk önce yeryüzü ve gökyüzü yarattı, daha sonra hayvanlar ve canlılar ile birlikte kuşlar ve diğer uçan canlılar ile devam etti.Tanrılar çağrılmak, ibadet etmek ve hatırlanmak istiyor, ancak hayvanlar konuşamıyordu. Böylece tanrıların ilk çabası ile başarısızlık ile sonuçlandı Sonuç olarak, insan deneyini geliştirdiler. Bir beden oluşturmak...
Türkçenin farklı kollarında ve lehçelerinde genel olarak Alp sözcüğü “Kahraman, cesur, ve yiğit” anlamında kullanılır. (Karatay 2010: 17‐26) Anadolu, Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Gagavuz ve Karakalpak lehçelerinde “Alp” olarak, Çuvaşça’da “ulıp”, Kazak, Tatar ve Hakas lehçelerinde “alıp” şeklinde kullanılır. “Alp” unvanı, Müslümanlığın kabulüne kadar bütün Turani coğrafyalarda kullanıldı. Kimi zaman Kağanlara direk...
Türklerin İslam ile ilk karşılaşmaları pek tatlı bir eksende olmamıştır. 8.yüzyılın başlarında Emevilerin sert komutanlarından Kuteybe b.Müslim Orta Asya bölgesine İslam fetihleri için görevlendirilmişti. O’nun Buhara ve Semerkant’ı ele geçirirken kullandığı yöntemler belki de bölge halkının sert direnişi ve acımasızlığı ile de birleşince korkunç tablolar ortaya çıkarmıştır. Bölgedeki Türklerin büyük bir kısmı...
Diktatör rejimlerinin en önemli güçlerinden biri yargıdır. Hiçbir dikta rejiminde yargı bağımsız değildir. Tam aksine ölümüne diktatöre bağlı hakim ve savcılardan meydana gelen bir infaz kurumu gibi çalışırlar. Bu nedenle bir ülkede diktatörlüğün gerçek anlamda kurulabilmesi için yargının siyasi iradeye bağlanması şarttır. O halde şunu çok rahat...
 2  ...