• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/eglencelitarih?ref=bookmarks
  • https://plus.google.com/+Eglencelitarihtarih
  • https://twitter.com/eglencelitarihAnasayfa

14. yüzyılın sonlarıyla 19. yüzyılın sonu arasında, Küçük Buz Çağı olarak bilinen bir soğuma dönemi gezegeni soğuttu. Avrupa, çeşitli yüzyıllar boyunca ve özellikle 1560 ila 1660 yılları arasında sert ve kararsız havayı yaşadı. Bazı uzmanlar, o dönemde yaşanan pek çok tarihi olayın ardında iklim koşullarının büyük bir etkisi olduğunu düşünmektedir. 1315 ilkbaharından...
Bosna-Hersek’in başkenti olan Saraybosna’nın Kuzeybatısında yer alan Visoko şehrinde piramite benzeyen tepeler vardır. Amatör bir arkeolog olan Semir Osmanagic, bu tepelerin aslında doğal bir oluşum olmadığını, onbinlerce yıl önce inşa edilmiş piramitler olduğunu iddia etti. Osmanagic’in iddiası bununla sınırlı değildi. O, bu piramitlerin, ileri bir teknoloji ile inşa edildiğini ve çevresindeki bazı tünellerden enerji aldığını da söylemektedir. Bu iddia, bir heyecan...
Yer Hocalı... Dağlık Karabağ’ın güzel bir kasabası… Sovyetler Birliği'nin yıkılışından sonra, Rusya’dan kopan halklar, kendi bağımsızlıklarını yeniden elde ediyorlar. Ermenistan ve Azerbaycan da bağımsızlıklarına yeniden kavuşmuşlar… Ancak Karabağ? Azerbaycan’ın yüreğinden koparılıp alınan bu mukaddes topraklar; Rusya ile işbirliğine girmekten çekinmeyen
1856'da Almanya'nın Düsseldorf kentindeki bir kireç taşı ocağında çalışan işçiler, bilim insanlarının başlangıçta deforme olmuş bir erkeğe ait olduğunu düşündüğü kemikleri ortaya çıkardı. Kafatası, alçak, alçaltılmış alnı, farklı kaş sırtları ve olağandışı kalın kemikleri...
19.yüzyılın son çeyreğine girmeden önce Avrupa’da gerçekleşen en önemli gelişme hem İtalya hem de Almanya’nın milli birliklerini sağlamış olmalarıdır. 1870 yılında İtalya, Piyemonte Krallığı önderliğinde Kuzey ve Orta İtalya’nın birleşmesini gerçekleştirirken 1886 yılına gelindiğinde bu siyasi birliğine Roma ve Venedik’i de katarak birleşmeyi tamamlamıştır. Almanya ise 1871 yılında...
Tanrılar ilk önce yeryüzü ve gökyüzü yarattı, daha sonra hayvanlar ve canlılar ile birlikte kuşlar ve diğer uçan canlılar ile devam etti.Tanrılar çağrılmak, ibadet etmek ve hatırlanmak istiyor, ancak hayvanlar konuşamıyordu. Böylece tanrıların ilk çabası ile başarısızlık ile sonuçlandı Sonuç olarak, insan deneyini geliştirdiler. Bir beden oluşturmak...
Türkçenin farklı kollarında ve lehçelerinde genel olarak Alp sözcüğü “Kahraman, cesur, ve yiğit” anlamında kullanılır. (Karatay 2010: 17‐26) Anadolu, Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Gagavuz ve Karakalpak lehçelerinde “Alp” olarak, Çuvaşça’da “ulıp”, Kazak, Tatar ve Hakas lehçelerinde “alıp” şeklinde kullanılır. “Alp” unvanı, Müslümanlığın kabulüne kadar bütün Turani coğrafyalarda kullanıldı. Kimi zaman Kağanlara direk...
Türklerin İslam ile ilk karşılaşmaları pek tatlı bir eksende olmamıştır. 8.yüzyılın başlarında Emevilerin sert komutanlarından Kuteybe b.Müslim Orta Asya bölgesine İslam fetihleri için görevlendirilmişti. O’nun Buhara ve Semerkant’ı ele geçirirken kullandığı yöntemler belki de bölge halkının sert direnişi ve acımasızlığı ile de birleşince korkunç tablolar ortaya çıkarmıştır. Bölgedeki Türklerin büyük bir kısmı...
Diktatör rejimlerinin en önemli güçlerinden biri yargıdır. Hiçbir dikta rejiminde yargı bağımsız değildir. Tam aksine ölümüne diktatöre bağlı hakim ve savcılardan meydana gelen bir infaz kurumu gibi çalışırlar. Bu nedenle bir ülkede diktatörlüğün gerçek anlamda kurulabilmesi için yargının siyasi iradeye bağlanması şarttır. O halde şunu çok rahat...
Atatürk milliyetçiliğinin ırkçı bir akım olduğu ve hatta yasaklanması gerektiği bazı yazar çizer takımı tarafından zaman zaman dile getirilir. Bu, iddiada bulunanların Atatürk milliyetçiliğinin ana kaynaklarına inmediklerini, bazı yaşanmışlıklardan yola çıkarak genellemelerde bulunduklarını görüyoruz. Öyle ki çoğu zaman Nutuk ve Medeni Bilgiler gibi bizzat Atatürk'ün yazdığı eserlere dahi atıf yapmadan, Atatürk...
Babası Yıldırım Beyazid annesi ise Germiyanoğlu Süleyman Şah’ın kızı Devlet Hatun’dur. Mehmed Çelebi’nin doğum tarihi kesin olarak bilinmemekte ise de kaynaklarda 1379-1386-1390 olarak ifade edilmiştir. Çelebi Mehmed sikke ve kitabelerde “Sultan Gıyaseddin Mehmed”, kaynaklarda “Sultan Çelebi/Çelebi Sultan”, “Mehmed Bey” Arap ve Bizans tarihlerinde “Kirişçi” ve “Kirî” olarak anılmıştır. Gençken bir kirişçinin yanında çalıştığı için “Kirişçi” iyi bir güreşçi...
Oguz ve Türkmen boyları, hayvancılıgın yanı sıra, avcılıkla da meşgul olmuşlardır. Bu ilgi, genel olarak av hayvanı etine duyulan ihtiyaç oranında göçebe ve yan göçebelerin ana meşgalesi durumundaydı. Orta Çağ kaynaklarının verdigi bilgilerin incelenmesi, bizi böyle bir sonuca götürmektedir. IX. Yüzyıl müelliflerinden Yakübi, bütün göçebe Türkler'de - bunlar arasında...
At bozkır Kültürünün en önemli ve değerli figürüdür. Bozkırlının yaşamında ekonomik değerinin yanı sıra, askeri ve siyasi rolü en yüksek varlıktır. Asya’daki ilk at kalıntıları, Türk anayurdu bölgesindeki Afanasyevo (MÖ 2500-1700) ile onun gelişmiş hali Andronovo Kültürü’nde (MÖ 1700-1200) görülmüştür. Andronovo ve Afanasyevo kültürlerine ait insan iskeletleri Brakisefal Turanid Savaşçı Beyaz Irk (Türk/Turan) tipini temsil eder. Batılıların zorlama anlamlar...
 2  ...