• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/eglencelitarih?ref=bookmarks
  • https://plus.google.com/+Eglencelitarihtarih
  • https://twitter.com/Eglenceli_Tarih

Sayfa Yönelendirme
Anket
eglencelitarih.com'u arkadaşlarınıza da önerir misiniz?

Anasayfa

Atatürk milliyetçiliğinin ırkçı bir akım olduğu ve hatta yasaklanması gerektiği bazı yazar çizer takımı tarafından zaman zaman dile getirilir. Bu, iddiada bulunanların Atatürk milliyetçiliğinin ana kaynaklarına inmediklerini, bazı yaşanmışlıklardan yola çıkarak genellemelerde bulunduklarını görüyoruz. Öyle ki çoğu zaman Nutuk ve Medeni Bilgiler gibi bizzat Atatürk'ün yazdığı eserlere dahi atıf yapmadan, Atatürk...
Babası Yıldırım Beyazid annesi ise Germiyanoğlu Süleyman Şah’ın kızı Devlet Hatun’dur. Mehmed Çelebi’nin doğum tarihi kesin olarak bilinmemekte ise de kaynaklarda 1379-1386-1390 olarak ifade edilmiştir. Çelebi Mehmed sikke ve kitabelerde “Sultan Gıyaseddin Mehmed”, kaynaklarda “Sultan Çelebi/Çelebi Sultan”, “Mehmed Bey” Arap ve Bizans tarihlerinde “Kirişçi” ve “Kirî” olarak anılmıştır. Gençken bir kirişçinin yanında çalıştığı için “Kirişçi” iyi bir güreşçi...
Oguz ve Türkmen boyları, hayvancılıgın yanı sıra, avcılıkla da meşgul olmuşlardır. Bu ilgi, genel olarak av hayvanı etine duyulan ihtiyaç oranında göçebe ve yan göçebelerin ana meşgalesi durumundaydı. Orta Çağ kaynaklarının verdigi bilgilerin incelenmesi, bizi böyle bir sonuca götürmektedir. IX. Yüzyıl müelliflerinden Yakübi, bütün göçebe Türkler'de - bunlar arasında...
At bozkır Kültürünün en önemli ve değerli figürüdür. Bozkırlının yaşamında ekonomik değerinin yanı sıra, askeri ve siyasi rolü en yüksek varlıktır. Asya’daki ilk at kalıntıları, Türk anayurdu bölgesindeki Afanasyevo (MÖ 2500-1700) ile onun gelişmiş hali Andronovo Kültürü’nde (MÖ 1700-1200) görülmüştür. Andronovo ve Afanasyevo kültürlerine ait insan iskeletleri Brakisefal Turanid Savaşçı Beyaz Irk (Türk/Turan) tipini temsil eder. Batılıların zorlama anlamlar...
İskitler M.Ö. 8. yüzyılda Kimmerler’i Güney Rusya bozkırlarından sürerek tarih sahnesine çıkarlar. M.S. 2. asra kadar varlığını koruyan İskitler bu süre zarfında birçok farklı medeniyet, Grek, Çin, Mısır, Asur ile etkileşimi olmuştur. Bu İskitlerin çeşitli isimlerde anılmasına sebep olmuştur. Yunan kaynaklarında "Skythai", Asur kaynaklarında "Aşguzai", Pers kaynaklarında "Saka", Çin kaynaklarında ise "Sai" veya "Sai-wang...
Bilinen tarihin başından itibaren Türk savaşçısı at ve ok olmadan düşünülemez. Denilebilir ki; İslamiyet’in kabulüne kadar piyade askeri hemen hemen olmamıştır. At ve ok eğitimi üç, dört yaşlarında başlamaktaydı. “Annesinin yardımından kurtulup, yürümeye başlayan Türk çocukları, koyunların sırtına binerek, önce farelere, gelinciklere ve kuşlara, daha sonra tilkilere ve tavşanlara ok atmak şeklinde oynadıkları oyunlarla âdeta ilk askerî eğitimlerini...
Türk kahvesinin Türkiye'ye gelişi konusunda çeşitli görüşler vardır. Bir görüş, kahvenin Mevlana zamanında Anadolu'da bilindiğini ileri sürmüşse de bunun doğru olmadığı daha sonra ortaya çıkmıştır. Yine dile getirilen bir diğer görüş ise kahvenin Türkiye'ye iki girişimci tarafından getirildiğidir. En yaygın görüş ise Kahvenin 1517 yılında Yemen Valisi, Özdemir Paşa tarafından Osmanlı'ya getirildiği görüşüdür. Kahvenin bu topraklara gelişi...
Başkanlık sisteminin kabul görmesi ve hayata geçirilmesi halinde başkanın fesih ve veto yetkileri de olacak gibi görünüyor. Bugün gündemimizi işgal eden bu konu Mustafa Kemal Atatürk'ün döneminde de gündeme gelmişti. O dönem özellikle Mahmut Esat Bozkurt ve Şükrü Saraçoğlu bu yetkilerin Atatürk'e verilmesine karşı çıkıyordu. Şükrü Saraçoğlu, mecliste yaptığı konuşmasında şu cümleleri kullanmıştı: "Bize tarih, hukuk, ihtilal açıkça gösteriyor ki, bugün Millet Meclisi’nin kişiliğinde
Wilfrid M. Voynich isimli Polonyalı bir sahaf tarafından ortaya çıkarılan ve daha sonra onun adı ile anılan bir kitap bulunduğu günden bu yana pek çok uzman tarafından incelendi ve yine de gizemi çözülemedi. Voynich elyazması diye bildiğimiz bu kitabı gizemli yapan özelliği bilinmeyen bir dilde ve de bilinmeyen bir alfabede yazılmış olmasıdır. Kitabın 15. yüzyılda İtalya'da yazıldığı düşünülmektedir. Voynich elyazmasında pek çok resim bulunur ve bu resimler de bu dünyaya ait...
İlluminati, Adam Weishaupt tarafından 1776 yılında Yukarı Bavyera’da kurulmuş olan masonik bir örgüttür. Resmi görüşe göre ise 1785 yılında hükümet tarafından dağıtıldı. İlluminati, dağılmadan önce 2000’den fazla üyeye sahipti ve tahmin edilbilceği gibi bu üyelerin çoğu sıradan insanlar değildi. İllumunati, Latince bir kelimedir ve aydınlanmışlar anlamına gelir. Topluluğun hedefi, batıl inançlara karşı çıkmak, ve dinin etkisini azaltmaktı. Bu düşünceler bu örgütle uzaktan...
15 Nisan 1912'de saat 02.26'da, bir İngiliz gemisi olan Titanic, Kuzey Atlantik Okyanusu'nda Kanada'nın 400 mil güneyinde battı. 2,200 yolcu ve mürettebatı taşıyan devasa gemi,iki buçuk saat önce bir buzdağına çarpmıştı. 10 Nisan'da şimdiye kadar yapılmış en büyük ve en lüks okyanus gemilerinden biri olan RMS Titanik, İngiltere, Southampton'tan Atlantik...
Satranç, sayısız kültür ve tarihi anlar yüzlerce yıldır bizimle birlikte. Oyun tarihinin gelişimine bir göz atınca, kültürel evrim üzerine büyüleyici bir pencere açılıyor ve aklımızı uzaktaki topraklara ve çağlara götürüyor. Satrançın tam kökeni büyük bir gizem. Satrançın başlangıcından bahseden az sayıdaki eski metinler ve oyunun erken varlığının fiziksel kanıtı olarak kalan daha az satranç parçası vardır. Fakat...
Henüz bir devlet teşkilatı kuramamış kavimler şeklinde bozkırlarda var olan Ön Türklerin en eski adı Çin kaynaklarından öğrendiğimiz bilgiler ışığında Ting-ling’dir. Ting-lingler Çin sınırından Hazar Denizine kadar olan coğrafyada yaşayan ve günümüz Türk boylarını oluşturan bütün kavimlerin adı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yazıda oldukça karmaşık gibi görünen Türk boylarının çok eski devirlerden beri dönüm noktaları sayılacak hareketlerini...
 3  ...