• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/eglencelitarih?ref=bookmarks
  • https://plus.google.com/+Eglencelitarihtarih
  • https://twitter.com/eglencelitarihAnasayfa

İskitler M.Ö. 8. yüzyılda Kimmerler’i Güney Rusya bozkırlarından sürerek tarih sahnesine çıkarlar. M.S. 2. asra kadar varlığını koruyan İskitler bu süre zarfında birçok farklı medeniyet, Grek, Çin, Mısır, Asur ile etkileşimi olmuştur. Bu İskitlerin çeşitli isimlerde anılmasına sebep olmuştur. Yunan kaynaklarında "Skythai", Asur kaynaklarında "Aşguzai", Pers kaynaklarında "Saka", Çin kaynaklarında ise "Sai" veya "Sai-wang...
Bilinen tarihin başından itibaren Türk savaşçısı at ve ok olmadan düşünülemez. Denilebilir ki; İslamiyet’in kabulüne kadar piyade askeri hemen hemen olmamıştır. At ve ok eğitimi üç, dört yaşlarında başlamaktaydı. “Annesinin yardımından kurtulup, yürümeye başlayan Türk çocukları, koyunların sırtına binerek, önce farelere, gelinciklere ve kuşlara, daha sonra tilkilere ve tavşanlara ok atmak şeklinde oynadıkları oyunlarla âdeta ilk askerî eğitimlerini...
Türk kahvesinin Türkiye'ye gelişi konusunda çeşitli görüşler vardır. Bir görüş, kahvenin Mevlana zamanında Anadolu'da bilindiğini ileri sürmüşse de bunun doğru olmadığı daha sonra ortaya çıkmıştır. Yine dile getirilen bir diğer görüş ise kahvenin Türkiye'ye iki girişimci tarafından getirildiğidir. En yaygın görüş ise Kahvenin 1517 yılında Yemen Valisi, Özdemir Paşa tarafından Osmanlı'ya getirildiği görüşüdür. Kahvenin bu topraklara gelişi...
Başkanlık sisteminin kabul görmesi ve hayata geçirilmesi halinde başkanın fesih ve veto yetkileri de olacak gibi görünüyor. Bugün gündemimizi işgal eden bu konu Mustafa Kemal Atatürk'ün döneminde de gündeme gelmişti. O dönem özellikle Mahmut Esat Bozkurt ve Şükrü Saraçoğlu bu yetkilerin Atatürk'e verilmesine karşı çıkıyordu. Şükrü Saraçoğlu, mecliste yaptığı konuşmasında şu cümleleri kullanmıştı: "Bize tarih, hukuk, ihtilal açıkça gösteriyor ki, bugün Millet Meclisi’nin kişiliğinde
Wilfrid M. Voynich isimli Polonyalı bir sahaf tarafından ortaya çıkarılan ve daha sonra onun adı ile anılan bir kitap bulunduğu günden bu yana pek çok uzman tarafından incelendi ve yine de gizemi çözülemedi. Voynich elyazması diye bildiğimiz bu kitabı gizemli yapan özelliği bilinmeyen bir dilde ve de bilinmeyen bir alfabede yazılmış olmasıdır. Kitabın 15. yüzyılda İtalya'da yazıldığı düşünülmektedir. Voynich elyazmasında pek çok resim bulunur ve bu resimler de bu dünyaya ait...
İlluminati, Adam Weishaupt tarafından 1776 yılında Yukarı Bavyera’da kurulmuş olan masonik bir örgüttür. Resmi görüşe göre ise 1785 yılında hükümet tarafından dağıtıldı. İlluminati, dağılmadan önce 2000’den fazla üyeye sahipti ve tahmin edilbilceği gibi bu üyelerin çoğu sıradan insanlar değildi. İllumunati, Latince bir kelimedir ve aydınlanmışlar anlamına gelir. Topluluğun hedefi, batıl inançlara karşı çıkmak, ve dinin etkisini azaltmaktı. Bu düşünceler bu örgütle uzaktan...
15 Nisan 1912'de saat 02.26'da, bir İngiliz gemisi olan Titanic, Kuzey Atlantik Okyanusu'nda Kanada'nın 400 mil güneyinde battı. 2,200 yolcu ve mürettebatı taşıyan devasa gemi,iki buçuk saat önce bir buzdağına çarpmıştı. 10 Nisan'da şimdiye kadar yapılmış en büyük ve en lüks okyanus gemilerinden biri olan RMS Titanik, İngiltere, Southampton'tan Atlantik...
Satranç, sayısız kültür ve tarihi anlar yüzlerce yıldır bizimle birlikte. Oyun tarihinin gelişimine bir göz atınca, kültürel evrim üzerine büyüleyici bir pencere açılıyor ve aklımızı uzaktaki topraklara ve çağlara götürüyor. Satrançın tam kökeni büyük bir gizem. Satrançın başlangıcından bahseden az sayıdaki eski metinler ve oyunun erken varlığının fiziksel kanıtı olarak kalan daha az satranç parçası vardır. Fakat...
Henüz bir devlet teşkilatı kuramamış kavimler şeklinde bozkırlarda var olan Ön Türklerin en eski adı Çin kaynaklarından öğrendiğimiz bilgiler ışığında Ting-ling’dir. Ting-lingler Çin sınırından Hazar Denizine kadar olan coğrafyada yaşayan ve günümüz Türk boylarını oluşturan bütün kavimlerin adı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yazıda oldukça karmaşık gibi görünen Türk boylarının çok eski devirlerden beri dönüm noktaları sayılacak hareketlerini...
Televizyon, modern dünyada evlerin böylesine ayrılmaz bir parçası haline geldi ki, televizyonu olmayan bir hayat hayal etmek zor. Televizyon, her yaştan insana eğlence imkanı sağlıyor. Üstelik, sadece eğlence için değil, aynı zamanda TV, reklamcılık ve farklı alanlar için değerli bir kaynaktır.
Atatürk, dine karşı değildi ve bunu pek çok defa da dile getirmiştir. Ama o aynı zamanda, gücünü akıldan ve bilimden alan bir devlet inşa etmeye çalışmıştır. Bunun gerçeğe dönüşebilmesi için yeni nesillerin de bu çerçevede eğitim alması gerekiyordu. Bu sebeple Cumhuriyet’in ilk yıllarında okullarda okutulan ders kitapları din ile çelişmek pahasına da olsa bilimsel bir şekilde yazılmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında okullarda okutulan tarih ders kitaplarında bu durumu sıkça görmek...
Küba diktatörü Fidel Castro, 1926'da Küba'da Birán yakınlarında doğdu. 1958'den itibaren Castro ve kuvvetleri bir gerilla savaşı başlatarak Küba diktatörü Fulgencio Batista'nın devrilmesine yol açtı. Ülkenin yeni lideri Castro, komünist politikalarını hayata geçirdi ve Sovyetler Birliği ile askeri ve ekonomik ilişkiler başlattı ve 1962'deki Küba Füze Kriziyle sonuçlanan ABD ile gergin ilişkilere yol açtı. Castro döneminde sağlık ve eğitim alanlarında iyileştirmeler yapıldı
A.B.D. Soğuk Savaş Döneminde S.S.C.B. ile olan Uzay Projeleri yarışlarında 60’lı yıllara girilirken daha geri durumdaydı. Hatta S.S.C.B., 1957 yılında Sputnik-I isimli uydusunu yörüngeye oturturken, A.B.D. Başkanı D.Eisenhower (1953-1961) askeri yatırımları kısıtlamanın yanı sıra bir uzay programı geliştirmemekle de eleştirilmişti. Henüz Eisenhower döneminde S.S.C.B.’nin uzay projeleri atağına karşılık vermek isteyen...
 3  ...