• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/eglencelitarih?ref=bookmarks
  • https://plus.google.com/+Eglencelitarihtarih
  • https://twitter.com/eglencelitarihAnasayfa

Cumhuriyetin Osmanlı’dan devraldığı en büyük sorunlardan biri eğitimsizliktir. Yüzyıllardır imparatorluğu içten içe çürüten cehalet ve geri kalmışlık sonunda 623 yıllık bir devletin çöküşüne neden olmuştur. Kuruluş ve yükseliş dönemlerinde geleceği görebilen basiret sahibi, genç, eğitimli sultanların yönetiminde bilim ve teknikte Avrupa’dan gelişmiş olan devlet 17. yüzyıl sonrasında adeta bilime, eğitime kapılarını kapatmış,...
Son yıllarda resmi tarihe alternatif bir tarih yazmak için uğraşanlar kurtuluş savaşıyla ilgili birçok yalan, gerçekle uzaktan yakından alakası olmayan iddialar ortaya atmaktadılar. Bu uydurulan yalanların genel amacı, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere silah arkadaşlarıyla beraber emperyalizme karşı büyük zafer kazandığı Kurtuluş savaşının itibarını azaltmaya çalışmaktır. Kurtuluş savaşının...
Tatar” adı hem Türkler hem de Moğollar tarafından kendilerinden bir boyu tanımlamak için kullanılmıştır. Ancak, Moğol Tatarlar ile Türk Tatarlar kesinlikle birbirlerinden farklıdır. Temuçin (Cengiz-Çingiz) Han, 1202 yılında Dalan-Nemürges savaşında yendiği Moğol Tatarları parçalamış ve ceza olarak bütün üyelerini diğer boylar arasına dağıtarak eritmiştir. Türk Tatarlar ise Doğu Türkistan’dan başlayıp Deşt-i Kıpçak sahasına kadar yayılmış halde yaşıyorlardı. Cengiz Han’ın komutanları Cebe ve Subidey Noyanlar 1223 yılında Kalka Savaşında Rus-Kıpçak birleşik ordusunu, sahte ricat taktiğiyle...
Atatürk karşıtları, öteden beri Atatürk’ü ve kurduğu çağdaş Cumhuriyet’i eleştirmek, hatta karalamak istediklerinde hep söze “Cumhuriyeti kuran elitler!” veya “Kemalist elitler!” diye başlamaktadırlar. Çünkü onların dilinde Atatürk, halk karşıtı, halkın değerleriyle kavgalı bir elitist/seçkincidir. Ancak ne kadar ilginçtir ki, Atatürk’ün “halk karşıtı”, “antidemokratik” bir “elitisit” ve “jakoben” (baskıcı-tepeden inmeci) olduğunu iddia eden bu çevreler, yıllarca halkın sırtından...
15.yüzyılda Türk Dünyasının Doğu Anadolu’daki temsilcisi durumunda olan Akkoyunlu Devleti, o zamanlar tıpkı ezeli rakipleri olan Azerbaycan egemeni Karakoyunlular gibi devrin en güçlü devleti olarak görünen Timur Devleti’ne yarı bağlı olarak mevcudiyetlerini koruyabiliyorlardı. Timur’un oğlu olan Şahruh, Karakoyunlu ve Akkoyunlular arasında bir denge kurmak suretiyle kendi iktidarlarını da...
Enver, 1881 yılında İstanbul'un meşhur Divanyolu'nda dünyaya gelmiştir. Babası Hacı Ahmet Paşa, annesi Dilara Hanımdır. Şevket Süreyya 'nın yazdığına göre baba tarafından soyu Gagavuz Türklerine dayanır. Enver Paşa, 3. Ordu Komutanlığı, daha sonra ise zamanla İttihat ve Terakki'nin 1913 yılında yaptığı Bab-ı Ali baskını sayesinde başa geçmesiyle Harbiye Nazırlığına yükselmiştir. Kendisi çok yetenekli bir askerdir...
Asıl adı Muhammed Taragay’dır. Emir Timur’un ikinci oğlu Şahruh ve Gevherşad hanımın çocuğu olarak, Kafkas seferi sırasında Güney Azerbaycan’da doğmuştur (1394). Seferde doğmuş olması, ordu ile birlikte üç-dört yaşına kadar dolaşmak zorunda kalması sebebiyle, dedesi Emir Timur tarafından çok sevilmiştir. Kendisine yönelen bu teveccüh karşılığını “Uluğ Beg” olarak bulmuş, saray eşrafı ve askerler kendisine hep böyle hitap etmiştir. Sefer dönüşü Şahruh yönetici olarak görevlendirildiği Herat’a gitmiş, ancak Uluğ Bey...
Eski Türkçede hısımlık (akrabalık) münasebetlerini gösteren kelime sayısı oldukça kalabalıktır. Zamanımızda, Çuvaş Türkçesi üzerinde yapılan bir araştırmada hısımlıkla ilgili 60 kadar kelime tespit edilmiştir. Daha geniş bir araştırmada ise bu sayı 90'a ulaşmıştır. Halbuki bu kelimelerin büyük bir kısmı gelişmiş Batı dillerinin hiçbirinde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2002 yılından beri gerek Başbakanlığı gerekse Cumhurbaşkanlığı döneminde zaman zaman Atatürk ve İnönü’ye hakaret etmeyi gelenek haline getirdi. İç siyasette ne zaman zor durumda kalsa Cumhuriyet’in kurucularına hakaret ederek gündemi değiştirmeye çalışıyor. Erdoğan’ın bu davranışı hem siyasi bir taktik, hem de zihniyetinin dışa vurumudur. Çünkü Erdoğan’ın ideolojik alt yapısını ve tarih bilgisini şekillendiren yazarların hepsi Atatürk...
Yıldırım Bayezid 1360 yılında babası Sultan Murat’ın tahta geçmiş olduğu yıl dünyaya geldi. Annesi Rum asıllı Gülçiçek Hatundur. Bayezid sarışın, parlak sakallı, çatık kaşlı, kırmızı yüzlü, mavi gözlü, bakışları korkutucu, uzun boylu ve topluca bir dış görünüşe sahip iken çok kibirli, aceleci, aşırı derecede cesur, hem adil hem de acımasız ve bilgelere saygılı bir karakter yapısına sahiptir. Askeri harekâtlardaki sürati yüzünden “yıldırım” unvanını almıştır. Yıldırım Bayezid...
Avrupa, Roma'nın yıkılışından sonra, feodaliteye aslında tam olarak sahne olmamıştı . Henüz daha, kendini Roma'nın varisi saymak isteyen bazı topluluklar ve yavaş yavaş Avrupayı tamamıyla sarmak isteyen bir Hristiyanlık furyası cereyan etmekteydi. Avrupa, ne kadar toparlanmaya çalışsa da , bir yerden sonra İslamiyetin güçlenmesiyle ve tabiri caizse; topraklarında kısılı kaldıkları için (O dönemde Kuzeyliler ve Cermenlerin baskıları sürüyordu.) kendi içine kapanmaya başladı. Bu içine...
Konu kurtuluş savaşında Atatürk'ün rolünü konuşmaya gelince dinci tayfadan şöyle bir savunma duyarsınız: ''Atatürk tek başına mı kurtardı o olmasaydı da bu vatan elbet kurtulurdu''. İçi boş, anlamsız, sebep - sonuç analizinden yoksun, tamamen Atatürk düşmanlığının verdiği hırsla sürekli tekrarlanan abuk sabuk bir söz... Peki o zaman Atatürk olmasaydı da vatan kurtulurdu...
Asıl adı “Hızır” olan Hayreddin Paşa aslen Sipahi eri Yakup Bey’in dört oğlundan biri olarak 1466’da Midilli’de dünyaya geldi. 1520 yılında Cezair’de yaptırdığı caminin kitabesinde; “Es-Sultânü’l-mücâhid fî sebîli’llâhi Rabbi’l-âlemîn Mevlâna Hayreddin ibnü’l-emîrü’ş-şehîr el-mücâhid Ebî Yûsuf Ya‘kub et-Türkî” yani “Allah yolunda cihad eden Sultan Hayreddin ki Türk soyundan meşhur emir, mücahid, Ebû Yusuf Yakub’un oğlu” yazısından Türk olduğunu...
 4  ...