• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/eglencelitarih?ref=bookmarks
  • https://plus.google.com/+Eglencelitarihtarih
  • https://twitter.com/Eglenceli_Tarih

Sayfa Yönelendirme
Anket
eglencelitarih.com'u arkadaşlarınıza da önerir misiniz?

Anasayfa

Yıldırım Bayezid 1360 yılında babası Sultan Murat’ın tahta geçmiş olduğu yıl dünyaya geldi. Annesi Rum asıllı Gülçiçek Hatundur. Bayezid sarışın, parlak sakallı, çatık kaşlı, kırmızı yüzlü, mavi gözlü, bakışları korkutucu, uzun boylu ve topluca bir dış görünüşe sahip iken çok kibirli, aceleci, aşırı derecede cesur, hem adil hem de acımasız ve bilgelere saygılı bir karakter yapısına sahiptir. Askeri harekâtlardaki sürati yüzünden “yıldırım” unvanını almıştır. Yıldırım Bayezid...
Avrupa, Roma'nın yıkılışından sonra, feodaliteye aslında tam olarak sahne olmamıştı . Henüz daha, kendini Roma'nın varisi saymak isteyen bazı topluluklar ve yavaş yavaş Avrupayı tamamıyla sarmak isteyen bir Hristiyanlık furyası cereyan etmekteydi. Avrupa, ne kadar toparlanmaya çalışsa da , bir yerden sonra İslamiyetin güçlenmesiyle ve tabiri caizse; topraklarında kısılı kaldıkları için (O dönemde Kuzeyliler ve Cermenlerin baskıları sürüyordu.) kendi içine kapanmaya başladı. Bu içine...
Konu kurtuluş savaşında Atatürk'ün rolünü konuşmaya gelince dinci tayfadan şöyle bir savunma duyarsınız: ''Atatürk tek başına mı kurtardı o olmasaydı da bu vatan elbet kurtulurdu''. İçi boş, anlamsız, sebep - sonuç analizinden yoksun, tamamen Atatürk düşmanlığının verdiği hırsla sürekli tekrarlanan abuk sabuk bir söz... Peki o zaman Atatürk olmasaydı da vatan kurtulurdu...
Asıl adı “Hızır” olan Hayreddin Paşa aslen Sipahi eri Yakup Bey’in dört oğlundan biri olarak 1466’da Midilli’de dünyaya geldi. 1520 yılında Cezair’de yaptırdığı caminin kitabesinde; “Es-Sultânü’l-mücâhid fî sebîli’llâhi Rabbi’l-âlemîn Mevlâna Hayreddin ibnü’l-emîrü’ş-şehîr el-mücâhid Ebî Yûsuf Ya‘kub et-Türkî” yani “Allah yolunda cihad eden Sultan Hayreddin ki Türk soyundan meşhur emir, mücahid, Ebû Yusuf Yakub’un oğlu” yazısından Türk olduğunu...
Atatürk’ün tarihi başarılarını, kurduğu modern Türkiye Cumhuriyetini yok edemeyen Atatürk ve Cumhuriyet düşmanları yıllardır Atatürk’ün şahsına yönelik iftiralar atmışlardır. Bu iftiraların amacı Atatürk’ün şahsını Türk milletinin gözünde itibarsızlaştırarak onu tarihten ve milletin kalbinden silmeye çalışmaktır. Tartışılmaz bir gerçek vardır ki Atatürk gibi hem milletinin hem de dünya tarihine damga vuran tarihi şahsiyetleri tarihten silemezsiniz. Hele ki şahsına...
Tonyukuk, Türk tarihinde büyük öneme sahip bir şahsiyettir. Büyük bir devlet adamıdır. 2.Göktürk Devleti’nin kurulmasında ve yükselmesinde büyük katkısı olmuş bir kişidir. Kendisi Orhun Yazıtlarında da belirtildiği üzere Çin’de doğmuştur. Sebebi o dönemde Göktürkler’in Çin’e bağlı bulunmasıydı. Kendisi soylu Türk sülalerinden biri olan ‘’A-shih-te’’ yani Aşide sülalesinden...
M.Ö. 612 yılında Med-Babil ittifakı sonucu çöken dönemin süper gücü Asur’un en son güçlü İmparatoru Asurbanipal’dir. M.Ö. 669-627 yılları arasında tam 42 yıl Asurlara liderlik yapan Asurbanipal döneminde Asur’un çevresinde bulunan şehir ve ülkelere olan baskısı ve zulmü tepe noktasını yaşamıştır. Örnek verecek olursak Fenike kentleri Sur ve Sayda, Mısır, Babil, Elam (Susa) yağmaladığı en önemli yerlerdir. Asur’un geleneksel anlayışlarıyla...
Peçenekler, Kaşgarlı Mahmud’un Divan-ü Lügati't-Türk isimli eserinde Oğuzların 19. Boyu olarak gösterilir. Arap müellifi İstahri, onların Anadolu Selçukluları ve Kumanlarla hemcins (aynı kökenden) olduklarını bildirir. İbn Hordadbih "Hudud” boyunda yaşayan kavimler arasında Dokuz Oğuzlar, Kanklılar ve Guzlar ile beraber Peçenekleri de sayar. Gerdizi 1052 de el-Bekri 1094 de Peçenek yurdunun yeri, ulaşım yolları ve komşuları hakkında bilgi...
Türk tarihi ve geleneğinde ok ve yay hakimiyet sembolüdür. Hakan tahtında otururken elinde ok ve yay tutardı. Yay Hakanı, ok ise orduyu temsil ederdi. Bu gelenek Selçuklular döneminde halen devam ediyordu. 1040 Dandanakan Zaferini duyurmak için komşu ülkelere gönderdikleri fetihnamelerde ok ve yay tamgası bulunuyordu. Ok ve yay dünyaya tarafımızdan tanıtılmıştır. Adriyatik’ten Çin Seddinin ötesine kadar...
Grek kaynaklarında adı Leydi Origana olarak geçen Saka Kağanıdır. Bozkır Türk kültüründe çok erken dönemden itibaren kadının yeri erkeğin yanı olmuştur. Belge olarak takip edilebildiği kadarıyla M.Ö.1100 yıllarında bile katunlar Toy (Meclis) toplantılarının doğal üyesi olarak görülmüş ve tıpkı Kağan gibi tek oy hakları olmuştur. İbn Batuta “Şehname”de Kırım ziyaretinden bahse...
Avrupa'nın ilk faşist lideri olan Mussolini, Lozan üniversitesinde aldığı eğitiminin ardından bir süre öğretmenlik yapmıştır. 1902'de askerlik yapmamak için ise İtalya'dan, İsviçre'ye kaçmıştır. 1904'de İtalya'ya geri döndüğünde Sosyalist Partisi'ne katılıp on sene boyunca gazetecilik yaptı. Birinci dünya Savaşı’nın başlaması ile orduya yazılmış ve yaralanmıştır. Bu arada sosyalist partiyle arası açılmış...
20. yüzyıl, tarihe dünya savaşlarının yaşandığı, milletini felakete sürükleyen kanlı diktatörlerin hüküm sürdüğü milyonlarca insanın hayatını kaybettiği yüzyıl olarak tarihe geçti. İnsanlık, tarihin hiçbir döneminde 20. yüzyılda yaşadığı felaketleri yaşamadı. Emperyalist devletlerin dünyayı paylaşamaması yüzünden çıkan iki dünya savaşı, bu savaşlar arasındaki...
17 Şubat - 4 Mart 1923 tarihlerinde toplumun çeşitli kesimlerinden oluşan 1135 delegenin katılımıyla İzmir'de toplanan Türkiye İktisat Kongresi , daha milli bağımsızlığımızı sağlayan Lozan Barış Antlaşması imzalanmadan önce ekonomik açıdan bağımsızlığımız sağlayan ''MİSAK-I İKTİSADİ''Yİ ( Milli Ekonomi İlkesi ) kabul etmiştir. 12 Ocak 1920'de İstanbul'da son kez açılan Osmanlı Mebusan Meclisi 28 Ocak 1920'de tam bağımsızlığımızın manifestosu olan MİSAK-I MİLLİ'yi ( Milli Yemin, Ulusal Ant ) kabul etmiştir. Bu...
 5  ...