• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/eglencelitarih?ref=bookmarks
  • https://plus.google.com/+Eglencelitarihtarih
  • https://twitter.com/Eglenceli_Tarih

Anket
eglencelitarih.com'u arkadaşlarınıza da önerir misiniz?

Anasayfa

1935 yılı Ekim ayında, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı’na bir mektup geldi... Mektup 30 Eylül 1935 ta kaleme alınmıştı. Kaleme alan kişi; Beşiktaş’ın ünlü diş doktorlarından Sami Günberg’ti... O, kısa bir süre önce Paris’te kendi uzmanlık alanıyla ilgili bilimsel bir toplantıya katılmıştı. Bu sırada, Musevi Bilim Örgütü (OSE) adıyla dünyaca ünlü bir sivil toplum oluşumun Paris ve Londra üyelerinin önde gelen isimleri kendisini ziyarete gelmişlerdi. Bunlar, dünyaca ünlü doktorlar ve onların yardımcılarından oluşuyo...
Onca büyük iş başarmış büyük adamlara ölüm yakıştırılamaz. Ancak ölüm, tıpkı doğum ve yaşam gibi doğal bir durumdur. Her canlı doğar, büyür, belli bir süre yaşar ve ölür... Atatürk de öyle... O, yetim büyümüş bir çocuktu. Gün geldi beş kuruş bulamadan, genç bir delikanlı olarak İstanbul’da Harbiye’de okuduğu günlerde zaman geçirmek zorunda kaldı. Hep aklında annesi ve kız kardeşi vardı: Ne yer, ne içerler; nasıl geçinir...
13. ve 14. yüzyıllarda Anadolu'da İslâm dinini, sûfîlik, fütüvvet ve gazâ kurallarını halka öğretmek için Türkçe yazılmış bir literatür bulmaktayız. Bunlar, kuşkusuz o zaman toplumdaki belli gereksinimlere yanıt vermek ve belli grupları aydınlatmak ve eğitmek amacını güdüyordu. Selçuklu şehirlerinde, özellikle Konya'da egemen Fars dili ve edebiyatı karşısında basit bir Türkçe ile yazılmış bu gibi eserler, çoğu...
Hazar tarihinin esasını oluşturan onların askeri başarıları değil, tam tersine Bizans'la yaptıkları ittifak ile barış ve din politikalarıdır. "Hazar Barışı" ilkesi ülkeye nispi bir istikrar getirmiş, kültürün gelişmesini sağlamıştır. Bir bölümüyle Rusya'nın "kara toprakları" olacak olan Hazar toprakları henüz kullanılmamaktadır; bu konuda bilgi veren herkes ülkenin hiç bir şey üretmediği konusunda birleşmektedir. Fakat ülkenin zenginliği de gerçek dışı değildir. Bu zenginlik toplumun ticaret etkinliğinden daha doğrusu ithalat ve ihracat, yani aracılık...
Bilindiği üzere Moğol İmparatorluğu tarih boyunca süregelmiş en büyük tek parça imparatorluktur. 1206 yılında Temuçin yani Cengiz Han tarafından kurulan bu devlet zamanında parçalanmış olan devletleri birer birer yutarak büyümüştür. Ele geçirdikleri yerlerde kendilerine direk teslim olmadıkları zaman kadın,çocuk dinlemeden katletmişlerdir. Şimdi bu imparatorluğun yapısını inceleyelim. Moğol İmparatorluğu , Türkler’in bozkır geleneğinden gelen ilk defa Mete Han tarafından uygulanmış onlu teşkilatı...
Güney Sibirya’da, Yenisey ırmağının yukarı mecrası boyunca İskandinav runik yazısına benzer bir yazı ile yazılmış kitabelerin bulunduğu daha 18. yüzyıl başlarında biliniyordu. Birçok bilginler bu kitabelerle uğraşmış ve bunların dilinin ne olabileceği konusunda türlü görüşler ileri sürmüşlerdi. 1887 ile 1888’de Finlandiya’dan Sibirya’ya gönderilen bilim adamları (H. J. H eikel ve başkaları) Yenisey kitabelerinin mükemmel kopyalarını hazırladılar...
IŞID'in ortaya çıkması ile bilikte Vahhabilik'de gündemimizi işgal eder oldu. Ahmet Cevdet Paşa eserinde Vahhabiliğin ortaya çıkışını ve yayılmasını şu şekilde anlatmıştı: Arap Yarımadası'nda Basra ile Mekke arasında bulunan Necid dolaylarında Hz.Ebubekir(R.A) zamanında "Müseylemet'ül Kezzab" adında yalancı bir peygamber çıkmış, yalanları ile ortalığıkarıştırmaya kalkmıştı. Şimdi de Mehmet bin Abdülvehhap...
Jean D'arc Yüz Yıl savaşlarının devam ettiği yıllarda Fransa'nın doğusunda bulunan Domremy köyünde dünyaya geldi.Jean D'arc ilginç bir kişilikti. Geleneklerin belirleyici olduğu bir dönemde o bir kadın olmasına rağmen erkek giysileri giyiyor, ülkesi için kılıç kuşanıyordu. Jean D'arc 'ın dikkat çekici bir figür olarak ortaya çıkması, Fransa'nın,İngiltere karşısında zor durumda kalması ile alakalıdır. İngiltere, 1415'de...
Kendi tarihlerinde radikal değişim ve dönüşümlere imza atan tüm devlet adamlarının birtakım olumsuz sıfatlarla anılmaları adeta kaderleridir. Deli Petro örneğinde olduğu gibi II. Mahmud da geleneksel ve muhafazakâr çevreler tarafından ”Gavur Padişah” olarak yaftalanmıştır. II. Mahmud devrinde özellikle kılık kıyafet alanında 1829’da atılan radikal adımlarla fes, pantolon, ceket gibi yeni kıyafetlerin benimsenmesi, onun ciddi bir biçimde eleştirilmesine neden...
Osmanlı padişahları imparatorluğun kuruluşundan itibaren orduları komuta ederek, büyük zaferlere imza attılar. Padişahların 15’i, ordularının başında sefere çıkmış, bunlardan da 10’u meydan muharebelerinde orduyu komuta etmişlerdir. İlber Ortaylı‘nın dediği gibi Osmanlı hanedanı kadar maraşal çıkaran başka bir hanedan yoktur. İlk 10 padişah istisnasız olarak...
Anadolu’da emperyalizme karşı bir Kurtuluş Savaşı veren Atatürk -pek anlatılmasa da- eş zamanlı olarak Irak’ta ve Suriye’de de antiemperyalist hareketlerin gelişmesine destek olmuştur. Öyle ki Arap İslam dünyasında Kemalist hareketin Irak-Suriye uzantısına, “Harekât-ül Kemaliye” adı verilmiştir. Atatürk, Anadolu’daki antiemperyalist milli hareketle, Irak’taki ve Suriye’deki...
Osmanlılar’ın, Oğuzlar’ın sağ kolu olan Günhan kolunun Kayı boyundan oldukları kabul edilir. Ancak bu mesele tarihçiler arasında derin tartışmalara sebep olmuştur. Paul Wittek, Osmanlılar’ın II. Murad’dan itibaren Oğuz şeceresinde şerefli bir yer sahibi olmak için böyle bir geleneğin vücuda gelmesini sağlayan bir harekete sebep olduklarını ileri sürerek, Kayı kökenini kabul etmez. Zeki Velidi Togan ise Osmanlılar...
Türk Kağanlığının (I.Göktürk Kağanlığı) hanedanı A-Shih-na (Aşina) sülalesidir. Bu hanedan sülalesinin ismi, dilimize yanlış bir şekilde “Asena-dişi kurt” anlamında girmiştir. Aşina sülalesinin ve I.Göktürk Devletinin son kudretli Kağanı Shih-pi (Şipi-Sibir)’dir. 609 Yılında ölen babası Ch’i-min gibi Çin hayranı olmamış, Türk töresine ve halkına bağlı kalmıştır. Bu dönemde Çin’de hakim olan Sui...
 7  ...