• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/eglencelitarih?ref=bookmarks
  • https://plus.google.com/+Eglencelitarihtarih
  • https://twitter.com/Eglenceli_Tarih

Anket
eglencelitarih.com'u arkadaşlarınıza da önerir misiniz?

Anasayfa

Şamanizm en eski devirlerden beri özellikle Asya topluluklarında var ola gelen bir din olarak bilinse de bazı bilim adamlarınca sadece din duygularını içeren bir kült olarak gösterilmektedir. Henüz İnsanlığın avcılık döneminde tüm insanlığı kucaklayan Şamanizm’i hayat bulduğu topluluklarda kültür birliği öğelerinden bir tanesi olarak görebiliriz. Bu kültürel birikimler zamanla toplumlarda farklılaşarak, çeşitli dinlere evrilmişlerdir. Hatta temel inanç esasları bağlamında hiç ilgileri bulunmayan
Bir tarım toplumu olan Osmanlı’da, 16.yüzyıl sonlarından itibaren başlayan ve 18.yüzyıl ortalarında zirve yapan idari aksamaların ortaya çıkarmış olduğu sonuçlar zirai hayatı ve buna bağımlı olarak hayatını sürdüren toplumun sayıca en kalabalık kesimini oluşturan köylüleri olumsuz yönde etkilemiştir. Bu yazımda Osmanlı zirai idari tarzının ve buna bağlı olarak toplumun...
Fulbright Anlaşması'nın 1. maddesine göre Türkiye'de ''Birleşik Devletler Eğitim Komisyonu'' adıyla bir eğitim komisyonu kurulacak, komisyonun giderleri ise Türkiye'nin ABD'ye olan borcundan karşılanacaktır. Komisyonun amacı, ''Eğitim programının idaresini kolaylaştırmaktır.'' Komisyon dördü Türk, dördü Amerikalı sekiz üyeden oluşacak, başkanı da ABD büyükelçisi olacaktır. ABD'li üyeleri ABD dışişleri bakanı atayacaktır. Komisyon doğrudan ABD dışişleri...
Sovyetler Birliği Almanya ile Japonya ' nın yenilmesi ile doğusunda ve batısında meydana gelen boşlukta yayılma politikası takip etmeye başldı. Sovyetler Birliği’nin yayılmacı politikalarına karşı, ABD’nin Truman Doktrini ve Marshall Planı’nı uygulamaya başlaması üzerine faaliyetlerini artıran Sovyetler Birliği, 5 Ekim 1947’de diğer peyk ülkelerle birlikte Kominform’u kurdu. Doğu bloğu ortaya çıkmış oldu ve...
Tarihin ilginç bir özelliği var. Kimileri olayları farklı bir açıdan değerlendirir ve edindiği bazı bilgilere göre tarihteki kişilikleri yüceltir ve ya ayaklar altına alır. Objektif olan bir tarih yazımı neredeyse imkansızı aramak olsa da yine de tarafsızlığı korumaya çalışır bazı tarihçiler. Bugün ilginç bir konuyu ele almak istiyorum. Geçenlerde de bir filme konu olan Drakula meselesi. Kimdir, gerçekten var mıdır? Ne olmuştur? Bütün dünya Drakula...
Cengiz Han’ın başlatmış olduğu genişleme siyaseti sayesinde Dünyanın dört bir yanına büyümeye devam eden Moğollar uzunca bir süre Anadolu’nun da egemenliğini üstlenmişlerdir. Cengiz Han’ın soyundan gelenlerin kurmuş olduğu 4 büyük İmparatorluktan birisi olan İlhanlı Devleti sayesinde Anadolu’yu idare etmişlerdir. Moğollar Baycu Noyan isimli komutanları...
Bu yazımda günlük hayatta etrafımızda veya internette, özellikle de sosyal medyada sıklıkla duyduğumuz bir tarihi yalana cevap vereceğim. Karşı devrimci, zihniyetin bilindik lafını defalarca kez duymuşsunuzdur; “1970’lerde CHP, halkı kuyruklara mahkum etti. Ekmek, petrol, yağ şeker kuyrukları vardı. CHP yüzünden halk aç kaldı” şeklinde bir tezi savunmayı kendilerini mecbur hissederler. 6 Ekim 1973’te Yum Kippur Savaşı olarak bilinen Arap – İsrail savaşları başlamıştı. Bu savaş Dünya çapında büyük bir ekonomik kriz başlatmış...
Bir varsayımda bulunun! Yolda yürüyorsunuz. Bir anda kafanıza bir tuğla düştü. Gözleriniz fır fır dönüyor; bir süre sonra siz farkında bile değilsiniz ama; akli dengenizi yitiriyorsunuz. Gereksiz vehimler ve korkular; bunun yanı sıra da dengesiz, ileri geri konuşmalar yapıyorsunuz… Sizin o zamana dek bir yaşantınız vardı. Başarılıydınız. Çevrenizde sevilen; çalışkanlığınızla takdir edilen bir kişiliğiniz vardı. İnsanlar, o zamana dek yaptığınız onca olumlu işi bir yana bırakıyor ve delirdiğiniz, zıvanadan çıktığınız...
Osmanlı tarihinin bugüne kadar hala tam olarak açıklanamayan, yüzyıllar boyunca hakkında türlü efsaneler uydurulan, romanlara filmlere konu olan ve hiçbir dönemde cazibesini yitirmeyen yönü haremdir. Kimilerinin iddia ettiği gibi cinselliğin zirvede yaşandığı bir zevk-i sefa yeri mi? Yoksa çok katı kuralları olan bir eğitim kurumu mu? Birbirine bu kadar zıt iki görüşün olmasının nedeni haremin kendine has yapısından kaynaklanmaktadır. Harem, arapçada haram kelimesiyle...
Atatürk karşıtlarının daima fikirlerinden feyiz alarak, Atatürk’e eleştiriler ve hatta bazen de yer yer hakaretler saçarak alternatif tarih yazmaya gayret eden bazı kişiliklerin çok sevdiği, Milli Mücadelede aktif görev almış ancak sonradan Atatürk’e muhalif olan iki ismin, şair Mehmet Akif’in yazdığı İstiklal Marşımız hakkındaki fikirlerini iletmek istedim. Resmi tarih yalan söylüyor, bunlara inanmayın diyenler, İstiklal Marşımızın yazarı şair Mehmet Akif’i sürekli kendi yalanlarına inandırabilmek için sahip çıkıyormuş gibi görünerek Atatürk ve Cumhuriyet aleyhine...
Mustafa Kemal Atatürk'ün din ile ilgili düşünceleri her zaman tartışma konusu olmuştur. Bu konuda her kafadan bir ses çıktığını söylemek, herhalde abartı olmaz. Mustafa Kemal Atatürk'ü dinsiz ilan edenler olduğu gibi, onun Yahudi veya Şaman olduğunu iddia edenler de olmuştur. Bu yazıda, onun inanıp inanmadığı tartışmasından çok, onun inancı...
M.Ö. 14.yüzyıl başlarında sadece bir krallık olan Hitit Devleti, bu dönemde ciddi anlamda sınırlarında sorun yaşayan bir devletti. I.Şuppiluliuma’nın (tahmini MÖ. 1344-1322) Hitit tahtına geçmesi ile Anadolu’nun kaderi de değişti. Anadolu sınırlarını kontrol altına almak amacıyla sorunlu olan bölgelerdeki komşularıyla savaşan, kuzeyindeki Kaşka ve doğusundaki İşuva’yı yenen Şuppiluliuma daha sonra güneye yönelerek Halep ve Mukiş kentlerini fethetmiş...
İslâm Devleti ya da Irak-Şam İslâm Devleti… Kendilerine İslâm Devleti (Batılı ülkelerde de Islamic State [İslâm Devleti] olarak belirtilmektedir) diyen, ancak Müslümân ülkeler arasında Irak-Şam İslâm Devleti adıyla nitelenen bir egemen yapı… Bu yazıda, hem İslâm Devleti adı, hem de Irak-Şam İslâm Devleti adının kısaltması olan IŞİD adı berâber kullanılacaktır. İslâm Devleti (IŞİD), temeli Irak Savaşı’na dayanan ve El Kâide’nin içinden çıkıp, sonrasında ondan...
 8  ...