• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/eglencelitarih?ref=bookmarks
  • https://plus.google.com/+Eglencelitarihtarih
  • https://twitter.com/eglencelitarihAnasayfa

Tarihin ilginç bir özelliği var. Kimileri olayları farklı bir açıdan değerlendirir ve edindiği bazı bilgilere göre tarihteki kişilikleri yüceltir ve ya ayaklar altına alır. Objektif olan bir tarih yazımı neredeyse imkansızı aramak olsa da yine de tarafsızlığı korumaya çalışır bazı tarihçiler. Bugün ilginç bir konuyu ele almak istiyorum. Geçenlerde de bir filme konu olan Drakula meselesi. Kimdir, gerçekten var mıdır? Ne olmuştur? Bütün dünya Drakula...
Cengiz Han’ın başlatmış olduğu genişleme siyaseti sayesinde Dünyanın dört bir yanına büyümeye devam eden Moğollar uzunca bir süre Anadolu’nun da egemenliğini üstlenmişlerdir. Cengiz Han’ın soyundan gelenlerin kurmuş olduğu 4 büyük İmparatorluktan birisi olan İlhanlı Devleti sayesinde Anadolu’yu idare etmişlerdir. Moğollar Baycu Noyan isimli komutanları...
Bu yazımda günlük hayatta etrafımızda veya internette, özellikle de sosyal medyada sıklıkla duyduğumuz bir tarihi yalana cevap vereceğim. Karşı devrimci, zihniyetin bilindik lafını defalarca kez duymuşsunuzdur; “1970’lerde CHP, halkı kuyruklara mahkum etti. Ekmek, petrol, yağ şeker kuyrukları vardı. CHP yüzünden halk aç kaldı” şeklinde bir tezi savunmayı kendilerini mecbur hissederler. 6 Ekim 1973’te Yum Kippur Savaşı olarak bilinen Arap – İsrail savaşları başlamıştı. Bu savaş Dünya çapında büyük bir ekonomik kriz başlatmış...
Bir varsayımda bulunun! Yolda yürüyorsunuz. Bir anda kafanıza bir tuğla düştü. Gözleriniz fır fır dönüyor; bir süre sonra siz farkında bile değilsiniz ama; akli dengenizi yitiriyorsunuz. Gereksiz vehimler ve korkular; bunun yanı sıra da dengesiz, ileri geri konuşmalar yapıyorsunuz… Sizin o zamana dek bir yaşantınız vardı. Başarılıydınız. Çevrenizde sevilen; çalışkanlığınızla takdir edilen bir kişiliğiniz vardı. İnsanlar, o zamana dek yaptığınız onca olumlu işi bir yana bırakıyor ve delirdiğiniz, zıvanadan çıktığınız...
Osmanlı tarihinin bugüne kadar hala tam olarak açıklanamayan, yüzyıllar boyunca hakkında türlü efsaneler uydurulan, romanlara filmlere konu olan ve hiçbir dönemde cazibesini yitirmeyen yönü haremdir. Kimilerinin iddia ettiği gibi cinselliğin zirvede yaşandığı bir zevk-i sefa yeri mi? Yoksa çok katı kuralları olan bir eğitim kurumu mu? Birbirine bu kadar zıt iki görüşün olmasının nedeni haremin kendine has yapısından kaynaklanmaktadır. Harem, arapçada haram kelimesiyle...
Atatürk karşıtlarının daima fikirlerinden feyiz alarak, Atatürk’e eleştiriler ve hatta bazen de yer yer hakaretler saçarak alternatif tarih yazmaya gayret eden bazı kişiliklerin çok sevdiği, Milli Mücadelede aktif görev almış ancak sonradan Atatürk’e muhalif olan iki ismin, şair Mehmet Akif’in yazdığı İstiklal Marşımız hakkındaki fikirlerini iletmek istedim. Resmi tarih yalan söylüyor, bunlara inanmayın diyenler, İstiklal Marşımızın yazarı şair Mehmet Akif’i sürekli kendi yalanlarına inandırabilmek için sahip çıkıyormuş gibi görünerek Atatürk ve Cumhuriyet aleyhine...
Mustafa Kemal Atatürk'ün din ile ilgili düşünceleri her zaman tartışma konusu olmuştur. Bu konuda her kafadan bir ses çıktığını söylemek, herhalde abartı olmaz. Mustafa Kemal Atatürk'ü dinsiz ilan edenler olduğu gibi, onun Yahudi veya Şaman olduğunu iddia edenler de olmuştur. Bu yazıda, onun inanıp inanmadığı tartışmasından çok, onun inancı...
M.Ö. 14.yüzyıl başlarında sadece bir krallık olan Hitit Devleti, bu dönemde ciddi anlamda sınırlarında sorun yaşayan bir devletti. I.Şuppiluliuma’nın (tahmini MÖ. 1344-1322) Hitit tahtına geçmesi ile Anadolu’nun kaderi de değişti. Anadolu sınırlarını kontrol altına almak amacıyla sorunlu olan bölgelerdeki komşularıyla savaşan, kuzeyindeki Kaşka ve doğusundaki İşuva’yı yenen Şuppiluliuma daha sonra güneye yönelerek Halep ve Mukiş kentlerini fethetmiş...
İslâm Devleti ya da Irak-Şam İslâm Devleti… Kendilerine İslâm Devleti (Batılı ülkelerde de Islamic State [İslâm Devleti] olarak belirtilmektedir) diyen, ancak Müslümân ülkeler arasında Irak-Şam İslâm Devleti adıyla nitelenen bir egemen yapı… Bu yazıda, hem İslâm Devleti adı, hem de Irak-Şam İslâm Devleti adının kısaltması olan IŞİD adı berâber kullanılacaktır. İslâm Devleti (IŞİD), temeli Irak Savaşı’na dayanan ve El Kâide’nin içinden çıkıp, sonrasında ondan...
1991 yılında Sovyetler Birliği dağılana kadar, Türkiye’de hep, “tek bağımsız Türk devleti Türkiye” sözü söylenirdi. Elbette bu söz, yanlış sayılmasa bile tam olarak doğruyu yansıttığı da söylenemez. Zîrâ 20. yüzyılın ilk yarısında çok sayıda Türk devleti kurulmuştu. Elbette bunlar, pek uzun süre yaşamamışlardı. En sonuncusu da 1949 yılında yıkılmıştı. Bu devletin adı Doğu Türkistan Cumhûriyeti idi. Doğu Türkistan, târihin erken dönemlerinden beri Türklerin yurdu olmuş bir bölgedir. Bununla berâber târih boyunca birkaç defâ Çin istilâsına uğra...
Yavuz’un İran seferi sırasında Anadolu’da Şah İsmail’i destekleyen 40 bin Türkmeni öldürttüğü söylenir. Ancak bu bilgi devrin kaynaklarından sadece bir tanesinde vardır. Çaldıran seferini ve Safeviler’le yapılan mücadeleyi anlatan Yavuz döneminde yazılan diğer tarih kitaplarında Türkmenlere yönelik böyle büyük çaplı bir katliamın olduğuna dair bir bilgi bulunmaz. Dönemin kaynakları incelendiğinde, Yavuz döneminde bazı Türkmen aşiretlerinin sürgüne gönderildiği, bazı Türkmenler’in ise takibata uğratılıp öldürüldükleri...
Her ülkede vatanseverliği ile ön plana çıkmış, bu çalışmalarından dolayı kimi çevrelerce takdir toplayarak kahramanlaştırılan, kimi çevrelerce ise yerilerek itibarsızlaştırılan özel isimler vardır. Osmanlı Devletinde kısa sürelerle Abdülaziz ve II.Abdülhamit dönemlerinde iki kez sadrazamlık yapan ve ilk anayasayı hazırlayan devlet adamı olarak tarihe adı geçen Mithat Paşa işte bu özelliklere uyan, adaletten yana, özgürlükçü ve döneminin çok daha ilerisinde bir Hürriyet Kahramanıdır. Sadrazamlığı dönemi ve Abdülaziz’den II.Abdülhamit...
Özellikle Türkçü kesimin sıkça tekrarlayıp durduğu bir iddia vardır: ”Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur”. Bu iddia her ne kadar bizi batıdan soyutlayan, kendimizi ötekileştiren bir söylem olsa da tarihi açıdan değerlendirildiğinde yanlış bir iddia değildir. Tarihe baktığımızda gerçekten Türk’ün Türk’ten başka dostu olmadığı rahatlıkla görebiliriz. Batının gözünde Türk her zaman savaşılması, yok edilmesi gereken...
 8  ...