• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/eglencelitarih?ref=bookmarks
  • https://plus.google.com/+Eglencelitarihtarih
  • https://twitter.com/Eglenceli_Tarih

Anket
eglencelitarih.com'u arkadaşlarınıza da önerir misiniz?

Anasayfa

Cadıya, gulyabaniye, hordağa inananlar dünyanın her tarafında her zaman bulunur. Hüseyin Rahmi merhum bu korkunç mevzuu mizalı edebiyatı­mıza mal etmişti. Zamammızda da gazeteler perili, cinli evlerden, geceleyin taşlanan pencerelerden bahsederler, arası Çok geçmez, bu cinlerle perilerin huysuz ve geçimsiz komşular ve bir takım külhani serseriler olduğunu öğreniriz. Tarihimizde garip vak'alara ve pek tuhaf ve hatta tüyler ürpertici batıl itikatlara rastlanır. Bakınız...
Ionia Ayaklanması'nın bastırılmasından iki yıl sonra, MÖ. 492 yılında, Mardonios komutasındaki Pers ordusu Trakya'ya bir sefer yaparak, bölgedeki Pers egemenliğini güçlendirdi. Fakat Persler için potansiyel tehlike olan ve Ionia Ayaklanması'nı destekleyen Yunanistan hala Pers egemenlik alanının dışında kalıyordu. Bu nedenle, i.Ö. 490 yılında Datis ve Artaphernes komutasındaki Pers donanınası Ege Denizi'ni aşarak Yunanistan'a ayak...
Selçuklular, Anadolu’ya geldiğinde burada Rumlar, Ermeniler, Süryaniler ve Araplar vardı. Ancak Bizans Anadolu’nun tek hakimiydi. İlk Türk akınlarının başladığı sırada Ani, Van, Lori ve Kars’ta Ermeni prenslikleri bulunuyordu. Bizans İmparatorluğu, II. Basilios’un 1021’deki Doğu Anadolu seferlerinden itibaren bu bölgedeki Ermeni prensliklerini ortadan kaldırdı. Son Ermeni prensliği de 1064’te Selçuklular’ın korkusundan Bizans’a tâbi oldu. Bizans İmparatorluğu, Ermeni prensliklerinin siyasî hakimiyetlerine...
Her yılbaşında aynı kısır tartışmalar belli çevreler tarafından sürekli dillendiriliyor, insanlara yılbaşını kutlamayınız yoksa dinden çıkarsınız tarzında broşürler dağıtılıyor. Bu insanların kimler olduğunu hepimiz biliyoruz. Ne noelin 25 Aralık olduğundan, ne de yılbaşının 31 Aralık’ta kutlandığından haberleri yok. Her cahil gibi her şeyi bildiklerini sanıp aynı tartışmaları tekrar tekrar yapmaktan sıkılmıyorlar. Ben bu kısır tartışmaya girmeyeceğim. Müslüman yılbaşı kutlar mı kutlamaz mı bu tartışmayla ilgilendirmiyor. İsteyen kutlasın...
Bilindiği üzere Emir Timur Türk tarihinin büyük kumandanlarındandır. Hiçbir savaşı kaybetmemiştir. Elinde hiçbir imkan olmaksızın döneminin en güçlü devletini kurmuştur. Daha çok askeri yönleri ağır basmış bir liderdir. Fakat Emir Timur yalnız bundan ibaret değildir. Bu yazımda Emir Timur askeriye dışı kişiliğini sizlere aktarayım. Emir Timur öncelikle sanata, eğlenceye çok düşkün bir adamdır. Onda bulunan en ilginç özelliklerden birisi fethettiği yerlerdeki bilginleri, zanaatkar ve sanaatkarları çok sevdiği başkenti Semerkand'a getirmesidir. Hatta bu...
Martin Luther King, bir Afrikalı-Amerikalı baptist papaz, ırksal eşitlik ve siyah vatandaşların eşit vatandaşlık hakları için yaptığı eylem ve yürüyüşlerle 1964 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde Yurttaş Hakları Kanunu’nun çıkmasını sağlamış fikir ve düşünce adamıdır. Dünya genelinde şiddet karşıtı ve ırksal eşitlik görüşü ile tanınmaktadır. Irkçılığa karşı yaptığı ilk eylem otobüslerdeki ayrımcılığa karşı olmuştur. Çünkü o dönemde Amerika Birleşik Devletleri’nde siyahlar ve beyazlar otobüslerde ayrı bölümlerde otururdu. Siyahlar...
Son zamanlarda, Atatürk’e ve Atatürk’ün devrimlerine saldırmanın dayanılmaz hafifliğini yaşayan karşı devrimci ve yobaz zihniyetin sık sık başvurduğu, tekrar tekrar dillendirdiği bir yalandan bahsetmek istiyorum. Bu yalanın adı Şalcı BacıAtatürk Devrimleri’nden Kılık Kıyafet ve Şapka Devrimi’ne saldırmak için İskilipli Atıf ile beraber sıkça kullanılan hayali bir kahraman Şalcı Bacı. Sözde Cumhuriyet’in ilk yıllarında Erzurum’da Şapka Kanunu’na muhalefet ettiği için...
Mustafa Kemal Atatürk günümüzdeki liderlerin aksine, her boş gördüğü yere beton binalar dikmek isteyen, modernleşmeyi betonlaşmak ile eş tutan bir lider değildi. Atatürk'ün hayalinde yeşil bir ülke vardı. Atatürk'ün bir doğu gezisi sırasında Sabiha Gökçen'e söylediği şu sözler, onun moderneşmek ile neyi kastediğini göstermektedir: “Geçtiğimiz yerlerde fabrikaları görmek istiyorum, ekilmiş tarlalar, düzgün yollar, elektrikle donanmış köyler, küçük, fakat canlı, tertemiz, sağlıklı insanların yaşayabileceği evler...
Babür İmparatorluğu diğer bir deyişle de Gürganiye Devleti’nin kurucusudur. Anne tarafından Cengiz Han, baba tarafından Emir Timur’un soyundan gelir. Babası Timur’un oğlu Ömer Şeyh Mirza’dır. Türk Tarihi’nin ilginç şahsiyetlerindendir. 1483 yılında doğmuş daha 12 yaşında babasından miras kalan Fergana tahtına çıkmıştır. Onun tahta çıktığı dönemde Maveraünnehir büyük karışıklıklar içindedir. Bir yandan Özbek lider Şeybani Han’ın Maveraünnehir’e yaptığı akınlar diğer yandan Taşkent Moğol Han’ı Mahmud, öbür yanda ise ...
10 Kasım 1938 Türk milleti için yeni bir dönemin başlangıcıydı. 15 yıl süren büyük bir liderin önderliğindeki çağdaşlaşma hareketi yarım mı kalacaktı yoksa devam mı edecekti? Öldüğü gün halk, babasını kaybetmiş gibi ağladı. Çünkü yıllardır kendilerini koruyan, değer veren, düşmandan kurtaran milletin babası artık yoktu. Artık kim millete liderlik yapacaktı? Kim yüzyıllardır sultanların aşağıladığı Türk milletine sahip çıkacaktı? 10 Kasım günü koskoca bir millet kendisini yetim hissediyordu. Bu yazımda Atatürk’ün ölümünden sonra milletin yaşadığı duyguları...
İlk bakışta etkili olan fizikî özelliklerinin yanında, dışardan görülmeyen, fakat onu Türk yapan özellikleri vardır. Bu türden özellikleri, Türk'ü yakından tanıdıktan sonra herkes kabul ve teslim edecektir. Arap müellifi Cahiz'den (ö. 869) itibaren, Türk'e verilen ve yüklenilen özelliklerin başlıcaları şunlardır: 1. Türk, edepli, terbiyeli, akıllı ve temiz kalplidir, hazimlidir; hoşgörülüdür; tedbir sahibidir. 2. Türk yerini, yurdunu çok...
Bumin Kağan'ın kardeşidir.Göktürkler'de ki ''ikili devlet yapısı'' sonucu 553-575 yılları arasında Göktürk İmparatorluğu'nun batı kanadına hükmetmiştir. Maalesef kendisi hakkında kaynaklarda çok fazla bilgi yoktur. Onun döneminde yapılan siyasi hamlelerin en önemlisi İpek Yolu'nu ele geçirmek için Akhunlar'a karşı ittifak Sasanilerle ittifak kurmasıdır.Kendisi Sasaniler'le Akhunlar'a karşı ittifak kurmak amacıyla kızını Sasani Kralı Husrev Nuşirevan ile evlendirmiştir. Bu evlilikten doğan 4. Hürmüz ayrıca ''Türkzade'' olarak da anılır. 579'dan 590 senesine kadar hüküm sürmüştür. Onun ''Yabgu...
Türkler savaşa, önce düşmanın maneviyâtını bozmakla başlıyorlardı. Bu hususta en çok başvurdukları yöntem "korkutma" idi. Çünkü, savaşın gidişi ve sonucu üzerinde korkunun çok büyük etkisi vardı. Her şeyden önce korku, düşünceyi ve hareketi bozmakta, iradeyi zayıflatmakta, azmi ve cesareti kırmakta ve savunma gücünü azaltmaktaydı. Korkunun insan üzerindeki bu gücünü ve etkisini çok iyi bilen Türkler, amaçlarına ulaşmak için "korkutma"yı ustalıkla...
... 10 ...