• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/eglencelitarih?ref=bookmarks
  • https://plus.google.com/+Eglencelitarihtarih
  • https://twitter.com/Eglenceli_Tarih

Sayfa Yönelendirme
Anket
eglencelitarih.com'u arkadaşlarınıza da önerir misiniz?

Türklük Olgusu

 Türkler

''Türk olgusunu çerçevelemek istiyorsak yine dil konusuna dönmemiz gerekir. Kullanıma uygun olması açısından ''olgu'' dedim; ama Türk gerçekliğinden söz etmek daha doğru olacaktır.Türklerle ilgili olarak kabul edilebilecek tek tanım dilbilimsel olandır. Türk, Türkçe konuşandır. Başka bir tanım son derece yetersiz kalır. Bir ansiklopedide, Türklerin, dar anlamda, Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşları olduğunu yazarsak, sözcüğün geniş anlamında, Türkçe konuşan ya da konuşmuş bütün insan topluluklarını dışta tutmuş oluruz. Öte yandan da Türk hükümetinin yönetiminde oldukları için, Türkiye'deki azınlıkları, özellikle, İranlı olan ve kendilerini Türk saymayan Kürtleri Türk saymış oluruz. Dolayısıyla siyasal nedenler yüzünden dilin kötüye kullanıldığı açıktır. Buna karşılık, Türkçe konuştuklarını kabul ettiğimiz halde, SSCB'den çıkmış bağımsız ya da Rus nüfuzunda kalmış cumhuriyetlerin halklarını (Tatarlar, Başkırtlar, Çuvaşlar, Yakutlar vs) Türk niteliğinden mahrum bırakmak, onları yalnızca Türkçe konuşan halklar olarak kabul edip, basitçe Azeriler, Özbekler, Kazaklar, Türkmenler ve Kırgızlar vs olarak görmek - ki bir düzeyde doğal olarak öyledirler - sözcüklerle oynamaktır.

Karışıklığı önleme açısından faydalı olan adlandırma, yine aynı siyasal nedenle kimsenin Türk olarak adlandırmakta tereddüt etmeyeceği Gazneliler, Selçuklular, Uygurlar, Karahanlılar ve Hazarlar için de kullanılmıştır. Şayet Türk gerçekliğini ele almak amacıyla, sadece kendilerini Türk olarak adlandıran halkları Türk saysaydık, araştırma alanımızı çok daraltmış ve çoğu zaman Türkçe konuşmuş olan toplulukları dışarda bırakmış olurduk.

Bu arada bu söylediklerimizle çelişen bir başka olguyu da belirtmemiz gerekir. Resmi dili Farsça ve diğer İran dillerinden olan, Türk topluluklar da var olmuştur. Bunların Türklükten uzaklaşma sürecine girdikleri apaçıktır; ama bu sürecin sonuna kadar sadece yönetici sınıf girmiş, bu nedenle de Türk dünyasının içinde kalmışlardır. Ataları Türkçe konuşan bu toplulukların çocuklarının dili de Türkçe olmuştur. Buna karşılık Bulgar Türk toplulukları tamamen Slavlaşmış, Türkçe konuşanlar dünyasından kesinlikle çıkmış ve Türk dünyasının bunlarla bir ilgisi kalmamıştır: aldatıcı görünümlere karşın yegâne ölçüt hep dil olmuştur.''

Kaynak:Jean Poul Roux, Türklerin Tarihi


Yorumlar - Yorum Yaz