• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/eglencelitarih?ref=bookmarks
  • https://plus.google.com/+Eglencelitarihtarih
  • https://twitter.com/Eglenceli_Tarih

Anket
eglencelitarih.com'u arkadaşlarınıza da önerir misiniz?

Sinan Meydan'ın Sözleri

Sinan Meydan'ın Sözleri

"Atatürk ideal cumhuriyet köyü projesinin en dikkat çeken yönü projedeki hayvan mezarlığıdır. Bugünün çağdaş kentlerinin bile kaçında planlı hayvan mezarlığı vardır ki? İnsan hayatının hiçe sayıldığı bugünün acımasız dünyasında kim bir yerleşim planına hayvan mezarlığı koymayı düşünür ki? Kimde vardır bu büyük sevgi ? Bu büyük merhamet, bu büyük insanlık? Kimde vardır bu duyarlılık? Atatürk'ün ideal cumhuriyet köyü projesinde yer alan hayvan mezarlığı başlı başına bir hayvanseverlik örneğidir"

"Atatürk’ün kendi el yazısıyla 1937’de yazdığı ve “CHP 1939 Program Çalışmaları” başlığıyla yayınlanan bir belgede, “…1935 Kurultayınca saptanan fikirler de bu programa alınmıştır. Partinin güttüğü bütün bu esaslar‘Kemalizm Prensipleridir’…”  ifadesi yer almaktadır."

"Kürt Sorunu” diye adlandırılan “Ayrılıkçı Kürtçü Hareketi”n temellleri Atatürk ve genç Cumhuriyetin yanlış politikalarında değil, bazı Osmanlı padişahlarının ve devlet adamlarının öngürüsüz politikalarında gizlidir. Ama Cumhuriyet tarihi yalancıları ısrarla Kürt Sorunu’nun Cumhuriyetle birlikte başladığını iddia etmektedirler ki, bu kocaman bir kuyruklu yalandır. 16. Yüzyıldan beri Türklere-Türkmenlere ve Alevilere karşı kullanılmaları karşılığında feodalleşmelerine izin verilen Kürt ağaları, şeyhleri ve şıhları, 19. yüzyıldan sonra emperyalizmin kıskacına düşmüşler ve emperyalizm tarafından kullanılmışlardır."

"Atatürk Türkiye’yi sadece demirağlarla örmekle kalmamış “milli demirağlarla” örmüştür. Atatürk’ün demiryolları emperyalizmin değil Türk milletinin hizmetindedir. Atatürk'ün ne kadar uzunlukta demiryolu döşediğinden çok bu demiryollarının işlevi dikkate alınmalıdır!"

"Osmanlı demiryollarının tamamı -Hicaz Demiryolu hariç- İngiltere-Fransa ve Almanya tarafından yapılıp işletilmiştir. Emperyalist ülkeler kendi ulusal çıkarları için Osmanlı topraklarında demiryolları yapıp işleterk Osmanlı Devleti’ni iliklerine kadar sömürmüşlerdir."

"Atatürk emperyalizmin ezberini bozmuştur."

"Kemalizm, Türk devrimidir. Tam bağımsızlıktır. Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Laiklik, Devletçilik, Halkçılık ve Devrimciliktir. Akıl ve bilim ilkeleri doğrultusunda çağdaşlaşmaktır. Kendi tarihinden beslenmek, kendi diline sahip çıkmaktır. İnsan sevgisi, doğa dostluğu ve barış severliktir. Ulusal kültürle evrensel uygarlığa katkı sunabilmektir. Atatürk'ün ifadesiyle, "Bizi mahvetmek isteyen emperyalizme ve bizi yutmak isteyen kapitalizme başkaldırabilmektir."

"Cehalette boğulup, sıtmadan ölmediysek eğer; bunu o'na borçluyuz"

"Enver Paşa'nın, Osmanlı Devleti'ni 1. Dünya Savaşı'na sorarken öncelikli amacı Almanya'nın da desteğiyle Kafkaslar üzerinden Orta Asya'ya girmek ve büyük bir Turan İmparatorluğu kurmaktır!"

"O mavi gözlü genç adama dikkat edin, o bugünü yaşayanlardan değil - geleceği kuranlardan biri''

"Her fırsatta Atatürk'ün Yazı ve Dil Devrimlerine saldıranların; yobaz, liboş takımının yerinde olsam Atatürk'ün yazım kurallarını kullanmazdım. Örneğin; soru eki ' mi, mı,mu' ile dahi anlamındaki "de"yi bitişik yazar, inadına kelimeleri bölen bağlama çizgisini kullanır, hatta bu da yetmez "ş" harfini hiç kullanmaz, inadına "q" harfini kullanırdım."

"Atatürk, geliştirdiği Türk Tarih Tezi'yle, "Doğulu Türklerin" uygarlığın "kurucusu" ve "yayıcısı" olduğunu ileri sürerek Batı'nın bilinçaltındaki Doğu imajına, yani oryantalizme en ciddi darbelerden birini vurmuştur."

Batı merkezli tarih anlayışının en belirgin özelliklerinden biri, insanlığa az ya da çok katkı sağlayan "tüm Antik uygarlıklara" sahip çıkmaktır. Şüphesiz ki bu sahiplenme, "bilimsel" olmaktan çok "siyasal" ve kurgusal"dır.

"İşgal İstanbul'unda Mustafa Kemal olmak, hiçbir güvencenin koruyamayacağı kadar hedefte bir figür olmak demektir"

"Osmanlı döneminde yüzyıllarca “kimliksiz”, “kişiliksiz” bırakılan; merkezin “dönme” “devşirmelere” bırakılmasıyla merkezden çevreye itilen Türkler, 20. yüzyılın başlarında Atatürk’ün, Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmasıyla uzun bir aradan sonra yeniden “kimliklerini” ve “kişiliklerini” kazanmışlar, yeniden “çevreden” “merkeze” taşınmışlardır."

"İdris-i Bitlisi’nin “Selim Şahnamesi“nde yazdığına göre, “40 bin Kızılbaşın/Alevi Türkmenin başı kesilmiştir.“ İdiris-i Bitlisi, “Bir şafi ne kadar günahkar olursa olsun 7 Kızılbaş öldürürse cennete gider“ diyecek kadar büyük bir Alevi düşmanıdır. Binlerce “Alevi-Türkmen“ İdiris-i Bitlisi gibilerin katliamdan kurtulmak için “Sünni-Şafi Kürt“ kılığına bürünmüştür."

"Cehalette boğulup, sıtmadan ölmediysek eğer; bunu o'na borçluyuz."


Yararlanılan Kaynaklar

Sinan Meydan Akl-ı Kemal 5 Cilt
Sinan Meydan, Atatürk ve Türklerin Saklı Tarihi
Sinan Meydan, Cumhuriyet Tarihi Yalanları 2 Cilt
Sinan Meydan, Sarı Paşam
Sinan Meydan, Atatürk'ün Gizli Kurtuluş Planları Parola Nuh
http://sinanmeydan.com.tr/